Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: naturfag, samfunnsfag, matematikk
Trinn: grunnskole 5.–10. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen LK20
Komponenter: digitale læreverk

FIKS – grunnskole på lett norsk 

FIKS består av heldigitale verk som dekker grunnskolefagene naturfag, samfunnsfag og matematikk.

FIKS er på lett norsk, og kombinerer fag og språkopplæring. Verkene er utviklet for minoritetsspråklige elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet, men kan også brukes av andre som har behov for tilrettelagt undervisning. 

FIKS naturfag dekker kompetansemålene for 5.–7. trinn.
FIKS samfunnsfag dekker kompetansemålene for 5.–7. trinn.
FIKS mer dekker kompetansemål i matematikk, naturfag og samfunnsfag for 8.–10. trinn.

Hvorfor velge FIKS?

  • FIKS er tilrettelagt for minoritetsspråklige elever, men er også egnet til elever som sliter med å følge ordinær undervisning.
  • FIKS hjelper læreren med tilpasset opplæring.
  • Verkene kombinerer fag og språkopplæring.
  • Verkene er gjennomillustrerte.
  • FIKS mer er en stor ressurs med blant annet oppgaver, undervisningsopplegg og VR.

 

Her kan du bestille prøvetilgang til FIKS.

FIKS samfunnsfag 

Ingrid Værum Larsen er adjunkt med fagene norsk, norsk som andrespråk, historie og engelsk. Hun har jobbet ved Johannes læringssenter i 25 år, men har også vært lærer i ordinær ungdomsskole og videregående skole. Ved Johannes har hun undervist innenfor norskopplæring, grunnskole for voksne, ved innføringsskole for ungdom og i kombiklasse. Hun har også jobbet i veilederkorpset for arbeid med minoritetsspråklige i flere år. Nå jobber hun som lærer i særskilt norsk ved Kristianslyst ungdomsskole i Stavanger.  

Birgit Walter er lektor med utdanning som spesialskolelærer fra Ludwig-Maximilians-Universitet i München. Hun har lang arbeidserfaring fra klasser med barn med språkvansker. I 2012/2013 tok hun videreutdanning i norsk som andrespråk (UiS) og flerkulturell pedagogikk (Universitet i Agder). Fra 2012 har hun jobbet i veilederkorpset for flerspråklige elever i Stavanger kommune. Veilederkorpsets rolle er å heve kompetansen for ansatte i skolen og i SFO, for å motivere skolene til å jobbe godt med inkludering og å styrke språklæringstilbudet for flerspråklige elever. 

FIKS naturfag 

Tove Haugsland har jobbet ved Johannes læringssenter ved avdeling grunnskole for voksne siden 2002. Hun er adjunkt med tilleggsutdanning og underviser i naturfag og matematikk. De siste ni årene har 60 % av jobben hennes vært å gi råd til voksne deltakere om veien videre etter grunnskolen. 

Stian Hermann Røst er lektor med en mastergrad i Applied Linguistics, om utviklingen av flerspråklighet hos barn. Han har norsk som andrespråk, naturfag og historie som tilleggsfag. Han arbeider nå ved Johannes læringssenter ved avdeling grunnskole for voksne, etter læreplanen forberedende opplæring for voksne. Han har i tillegg fagbrev som bilmekaniker og har jobbet 5 år i forsvaret, hvorav 6 måneder i Afghanistan. 

FIKS mer 

Julie Ane Ødegaard Borge er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har doktorgrad i samfunnskunnskapsdidaktikk fra Institutt for sammenliknende politikk ved UiB med en studie av skolevalgene som politisk dannelse i Norge. Hun er i tillegg utdannet lektor, og har jobbet som undervisningsleder i Raftostiftelsen i en årrekke. Hun er også forfatter av samfunnsfagverket Aktør. Ødegaard Borge er spesielt opptatt av aktive læringsmetoder og politisk deltakelse blant unge.  

Kjersti Dybvig er lektor med master i historiedidaktikk. Hun har jobbet som lærer siden 2008 og er ansatt ved Kristianslyst ungdomsskole i Stavanger. Hun underviser i fagene samfunnsfag, norsk og tysk. Hun er forfatter av samfunnsfagverket Aktør, og er spesielt opptatt av nordisk holocausthistoriografi samt kvinners og minoriteters plass i historieformidlingen.  

Anne Kristin Furu er utdannet lektor og underviser i fagene matematikk og naturfag ved Holtet videregående skole i Oslo. Hun har lang erfaring med å jobbe med elever med kort botid i landet. Furu er opptatt av å styrke elevers faglige selvtillit, og hun brenner for at det å mestre grunnleggende matematikk, er en forutsetning for å delta i demokratiet.

Unni Ljosdal er sosialantropolog og pedagog og har jobbet som lærer ved Arendal voksenopplæring siden 2009. Hun underviser i innføringsklasser på Sam Eyde videregående skole i fagene norsk, samfunnsfag og utdanningsvalg, og er også prosjektleder i et yrkessjåførprosjekt for voksne deltakere. Ljosdal er opptatt av inkludering, og viktigheten av å anerkjenne innvandreres ressurser og medbrakte kompetanse.

Cecilie Berg Myhre er lektor med fagene samfunnsfag, engelsk og norsk som andrespråk. Hun har siden 2019 jobbet med grunnskoleopplæring i Oslo for elever med kort botid på videregående og ungdomsskole. Berg Myhre er spesielt opptatt av hvordan en kan integrere fag -og språklæring i alle fag. 

Øyvind Syltevik er lektor med master i historie fra Universitetet i Bergen. Han har jobbet som lærer ved Grunnskole for voksne i Bergen siden 2016. 

Aleksander Tveitnes er adjunkt med videreutdanning i musikk, biologi, fysikk og kjemi. Han har jobbet som lærer siden 2012 og er ansatt ved Grunnskolen for voksne i Bergen. Der underviser han i matematikk, naturfag og kjemi. Tveitnes er opptatt av undring i naturen og bruker varierte undervisningsmetoder for å skape nysgjerrighet og utforskerglede hos elevene.  

Se opptak av webinarer:

FIKS naturfag

FIKS samfunnsfag

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun