Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Fotterapi og ortopediteknikk
Trinn: Vg2 og vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet.
Komponenter: Tre lærebøker (toårsbøker) og fagnettsted

Fotterapi og ortopediteknikk er et læreverk som gir studentene den kunnskapen og de ferdighetene som fotterapeuten og ortopediteknikeren trenger for å kunne utøve sine yrker. Verket tar for seg områdene kommunikasjon og samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse. I tillegg tilhører det et fagnettsted med nyttige lenker og innhold som kan brukes til å supplere læringsarbeidet.

 

fagnettstedet kan du:

  • Laste ned prøvekapitler
  • Ta digitale prøver knyttet til de ulike kapitlene
  • Se detaljerte anatomiske diagrammer
  • Se videoer om ledd og muskler
  • Finne lenker til relevante lover og bestemmelser som gjelder for yrkesområdet
  • Få tilgang til mange andre nyttige og relaterte lenker

Ellen Andersen var en av Norges første kvinnelige skomakere og er i tillegg autorisert fotterapeut. Hun jobbet tidligere tverrfaglig med kiropraktor og fysioterapeut med tanke på til sko og idrettsskader, og har erfaring fra fotbehandlinger i eldreomsorgen. I dag underviser hun på OPK Instituttet.

Else Aukland er autorisert fotterapeut og adjunkt ved Norsk fotterapeutskole i Kristiansand, hvor hun har vært ansatt siden 1995. Hun har videreutdanning i diabetes, ledelse av pedagogisk virksomhet, veiledning og coaching, jus i skolen, likestillingsarbeid og arbeidsliv og kompetanse. Else har hatt en rekke verv for Fotterapeutforbundet, vært tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i mange år og har erfaring fra hjemmesykepleien og sykehus.

Joseph E. Brunton har fagbrev som skomaker og ortopedisk fottøymaker / ortopeditekniker. Han har lang arbeidserfaring som skomaker og ortopeditekniker, og jobber nå som opplæringskonsulent for Opplæringskontoret for teknologifag (OTEK) i Agder.

Lise Halvorsen er adjunkt og autorisert fotterapeut. Hun har undervist i fotterapifaget siden 1997 og har hatt en rekke verv for Fotterapeutforbundet, blant annet som redaktør for fagtidsskriftet Fotterapeuten, nestleder og forbundsleder. I 2005 var hun læreplanmedlem for Utdanningsdirektoratet da læreplanene for fotterapi- og ortopediteknikk Vg2 og fotterapi Vg3 ble utarbeidet.

Jon Anders Hesby er handelsøkonom og har solid erfaring fra varehandelen, styrearbeid, salgs- og markedsføringsledelse, og som kjededirektør i ledende faghandelskjeder. Han har drevet med opplæring i klinikkdrift for fotterapeuter siden 2003, og har mange års undervisningserfaring fra Varehandelens Høyskole, Tunsberg Medisinske Skole og Kompetansebyggeren Vestfold.

Håvard Høydahl er adjunkt og bedriftsterapeut, og har undervist i fotterapifaget siden 2002. Han har jobbet klinisk med muskel og skjelettlidelser siden 1997 og har spesialkompetanse på skoens innvirkning på det gående mennesket. I dag holder Håvard kurs i biomekanisk terapi, er skorådgiver for industrien og underviser på flere fotterapeutskoler.

Ann Beate Grasdalen er ansatt i Fotterapeutforbundet der hun gjennom flere år har jobbet med saker som berører fotterapi samfunnspolitisk, blant annet utdanning, helsepolitikk og tverrfaglig samarbeid, og hun er redaktør for fagtidsskriftet Fotterapeuten. Ann Beate Grasdalen er utdannet innen informasjon og samfunnskontakt fra Handelshøyskolen BI.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun