Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk
Trinn: modul 1–4
Læreplan: Forberedende opplæring for voksne (FOV)
Komponenter: grunnbok, arbeidsbok, brettbok, nettsted

GRIP er et læreverk for voksne minoritetsspråklige som får opplæring i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk på nivået under videregående. Verket kombinerer fag og språkopplæring.

GRIP kan også brukes av andre som har behov for tilrettelagt undervisning på grunnleggende nivå. GRIP følger de nye modulstrukturerte læreplanene, Forberedende opplæring for voksne (FOV), hvor hvert fag får 4 moduler. Til hver modul i hvert fag vil det komme grunnbøker, arbeidsbøker og digitalt innhold.  GRIP finnes både på nynorsk og på bokmål.  

I GRIP legger vi vekt på

  • pedagogisk utforming og design
  • kombinert fag- og språklæring
  • språklig progresjon
  • lese- og læringsstrategier
  • hverdagsnære og yrkesrettede temaer 

GRIP Norsk  

Ragnhild Andreassen har undervist og jobbet som rådgiver i voksenopplæringen i Fredrikstad.
Heidi Elgaali underviser i norsk ved Oslo Voksenopplæring Helsfyr.
Marianne Kirkhorn har undervist i norsk og engelsk i voksenopplæringen i Bergen.
Lisa Kjellberg underviser i norsk, engelsk og samfunnsfag ved Oslo Voksenopplæring Helsfyr.

GRIP Engelsk  

Anne Lise Svendahl Kvam underviser i fagene engelsk, norsk og samfunnsfag ved Trondheim Voksenopplæringssenter (TROVO).  
Annelén T.A. Stenbakken underviser i engelsk, norsk og samfunnsfag  ved Lørenskog Voksenopplæring og driver nettbasert undervisning på Norsksonen.  
Elwira Pajak underviser ved Oslo voksenopplæring Helsfyr.  

GRIP Samfunnsfag  

Mari Høivik underviser i samfunnsfag, norsk og engelsk ved Arendal voksenopplæring.   
Ingrid Værum Larsen underviser i norsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE ved Kristianslyst ungdomsskole i Stavanger og er veileder ved Johannes læringssenter.  
Unni Ljosdal underviser i samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg ved Sam Eyde videregående skole i Arendal og er prosjektleder i et yrkessjåførprosjekt for voksne deltakere.  
Cecilie Berg Myhre underviser i samfunnsfag, engelsk og norsk i mottaksklassene ved Voldsløkka skole i Oslo.  

GRIP Naturfag  

Tove Haugsland underviser i fagene naturfag og matematikk ved Johannes læringssenter i Stavanger ved avdeling grunnskole for voksne og er rådgiver for voksne deltakere.  
Stian Hermann Røst underviser i naturfag ved Johannes læringssenter i Stavanger ved avdeling grunnskole for voksne.  

GRIP Matematikk  

Grete Angvik Hermanrud underviser i matematikk ved Trondheim voksenopplæring.
Rolf Asbjørn Almås underviser i matematikk ved Grunnskole for voksne i Bergen.

Oversikt over digitale ressurser

Her kan du gå til oversikt over digitale ressurser.  

De er sortert etter læreplanene de ulike utgavene av GRIP følger.

Vurderingseksemplar og skolebesøk
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverkene, og kommer gjerne på skolebesøk for å gi en innføring i boka og de digitale ressursene. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: marked@fagbokforlaget.no

Digital tilgang og andre henvendelser
Ønsker du å bestille, få prøvetilgang eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun