Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk
Trinn: Grunnskole 1.–10. trinn for voksne
Læreplan: Kunnskapsløftet 
Komponenter: Grunnbok, arbeidsbok, d-bok, fagnettsted for læreren, tverrfaglig nettressurs

Grip – grunnskole på lett norsk

Grip dekker grunnskolefagene norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk. Verket kombinerer grunnskolefag og språkopplæring, og er utviklet for minoritetsspråklige i grunnopplæringen. Hovedmålgruppen er voksne i grunnskoleopplæring, men verket brukes også av andre som har behov for tilpasset stoff og tilrettelagt undervisning.

Lærestoffet er presentert på lett norsk, men med faglig tyngde og relevans. Gjennom bøkene utvikles både faglig forståelse og språklig progresjon. Læreverket er ryddig og fargerikt og appellerer til ungdommer og voksne.

Grip 1 dekker kompetansemålene for 1.–4. trinn.
Grip 2 dekker kompetansemålene for 5.–7. trinn.
Grip 3 dekker kompetansemålene for 8.–10. trinn.
Grip-bøkene finnes både på nynorsk og bokmål.

Her kan du bla i utdrag fra grunnbøkene og arbeidsbøkene i Grip-serien.

Hvorfor velge Grip?

  • Grip bidrar til inkluderende klasserom og tilpasset opplæring
  • Kombinerer fag og språklæring
  • Respekterer den voksne elevgruppen
  • Flott og fargerik, med rik bruk av illustrasjonsmateriell
  • Grunnleggende ferdigheter øves gjennom hele verket
  • Naturlig språklig progresjon
  • Digitale komponenter med mange oppgaver og undervisningsopplegg 

 
Klikk her for å lese mer om Grip-serien, tankene bak verket og møt forfatterne i vårt nettmagasin.

Ingrid Værum Larsen har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Hun har jobbet med fagene norsk, samfunnsfag og engelsk på grunnskole for voksne og med norskopplæring for spor 1-elever. Hun er for tiden tilknyttet Johannes Læringssenter i Stavanger. Ingrid har skrevet samfunnsfag-delen i Grip 1 og Grip 2.

Tove Haugsland har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Hun har jobbet med fagene matematikk og naturfag på grunnskole for voksne. Hun er for tiden tilknyttet Johannes Læringssenter i Stavanger. Tove har skrevet naturfag-delen i Grip 1 og Grip 2.

Grete Angvik Hermanrud har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere i matematikk. Hun har også vært engasjert av Utdanningsdirektoratet for å utvikle eksamensoppgaver i matematikk for voksne i grunnskoleopplæringen. Grete er for tiden tilknyttet Enhet for voksenopplæring i Trondheim.

Liv Hermanrud er lektor i realfag med spesialisering i fysikk og matematikk. Hermanrud har undervisningserfaring med flerspråklige elever i realfag.

Anne Lise Svendahl Kvam har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Hun underviser i fagene engelsk, norsk og samfunnsfag ved grunnskolen for voksne, Trondheim Voksenopplæringssenter (TROVO).

Pezhman Showghi har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere og underviser også i engelsk ved TROVO. 

Annelén Takita Aspestrand Stenbakken har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Hun underviser i fagene engelsk, norsk og samfunnsfag ved Oslo Voksenopplæring, Helsfyr.

Elwira Pajak har levert oppgavene til Grip 1 Engelsk nettressurs. Hun er utdannet lektor med universitetsutdanning innen lingvistikk og har lang erfaring innen voksenpedagogikk og opplæring av voksne innvandrere i språk og fag. Pajak arbeider når ved Oslo voksenopplæring, Helsfyr.

Alle grunnbøkene i Grip-serien kan kjøpes som digitale bøker (d-bøker). I tillegg finnes det et fagnettsted for lærere og en tverrfaglig elevressurs med interaktive oppgaver.

For å få tilgang til d-bøker og lærerens fagnettsted, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no

D-bok 
De digitale bøkene har lydstøtte som støtter innholdsforståelsen, og integrerte ordlisteoppslag med oversettelser til over 20 minoritetsspråk. I tillegg kan elevene ta egne notater, og det finnes søkefelt og markeringsmuligheter.

Fagnettsted for læreren
På Grip fagnettsted har vi samlet digitale bøker, lærerveiledninger og opplegg for undervisningen.

Tverrfaglig nettressurs
Våren 2020 lanserte vi en ny tverrfaglig nettressurs på gripportal.no. Denne er åpen og gratis for både lærer og elev. Nettressursen er under utvikling, flere nivåer kommer.

Lærerressurs til Grip
Her finner du lærerveiledning, lyttefiler til arbeidsboken og fasit/løsningsforslag. Lærerressursen er gratis tilgjengelig på grip.fagbokforlaget.no.

Vurderingseksemplar og skolebesøk
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverkene, og kommer gjerne på skolebesøk for å gi en innføring i boka og de digitale ressursene. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: marked@fagbokforlaget.no

Digital tilgang og andre henvendelser
Ønsker du å bestille, få prøvetilgang eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no.

Les mer om GRIP-serien her: magasin.fagbokforlaget.no/grip

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun