Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk
Trinn: Vg1-Vg3. Studieforberedende utdanningsprogram
Læreplan: Fagfornyelsen - læreplan i norsk og læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge
Komponenter: Lærebok, tekstsamling, fagnettsted, lettlest utgave

Intertekst har fått ny struktur med stor vekt på praktisk arbeid og konkrete redskaper i klasserommet. Bøkene har en fyldig redskapsdel med muntlig-, lese- og skrivetips, samt en utdypende del med trinn for trinn-framgangsmåte til hver sjanger. Den har også en egen, praktisk del om de nye, tverrfaglige temaene, og en del om språk. Kapitlene kan brukes uavhengig av hverandre, slik at du står friere til å legge opp undervisningen etter dine og elevenes ønsker.

Innledningsvis har bøkene en stor redskapsdel som vektlegger modelltekster. Her kan eleven finne trinn-for-trinn-hjelp på flere nivåer, med alt fra skriftlige til muntlige problemstillinger.

Bak i boka finner du tekstsamlingen, som kan navigeres enten etter sjanger og epoke, eller via en egen tematisk inndeling. I arbeidet med tekstsamlingen har forfatterne prioritert å bruke hele tekster, og få romanutdrag. Du vil også finne en oppslagsdel med skriverammer, oversikter og begrepsforklaringer

I slutten av hvert kapittel finner du mange "Jobb med stoffet"-oppgaver som går i dybden, og viser deg hvordan klassen kan jobbe med kapittelet.

Nettressursen inneholder egne verktøy for grammatikk og litteraturhistorie. Der finner du også lærerressursen, som inneholder et stort antall undervisningsopplegg med tilhørende presentasjoner som følger kapitlene.

For eleven:

  • Lett å bruke som oppslagsverk
  • Stor vekt på skriverammer, eksempeltekster og trinn for trinn-framgangsmåte
  • Elevnære tekster i tekstsamlingen
  • Fyldig nettressurs med blant annet verktøy for skriving, lesing og muntlige ferdigheter
     

For læreren:

  • Fyldig lærerressurs med undervisningsopplegg til hvert kapittel – kan lastes ned og brukes direkte i klasserommet
  • Større tekstsamling som også ligger på nett – kan sorteres etter sjanger, tema og periode
     

Også tilgjengelig i forenklet utgave - Intertekst essens

Intertekst essens er tilrettelagt for elever som følger «Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge». I tillegg er den egnet for elever som skal opp i ordinær eksamen i norsk, men som har behov for ekstra støtte i opplæringen.

Intertekst essens er en lettlestutgave av Intertekst. Bøkene følger Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. De er i tillegg tilrettelagt med «pluss-sider» for elever som skal opp til ordinær eksamen i norsk, men har behov for ekstra støtte i faget.

Intertekst essens og Intertekst har samsvarende struktur, slik at du kan bruke bøkene sammen i klasserommet, og undervise i de samme kapitlene og temaene. Lærebokteksten, oppgavene og eksempeltekstene er kortere, enklere forklart og med flere grundige forklaringer av fagord og vanlige begreper. Tekstsamlingen er et utvalg fra Intertekst, med tilpassede oppgaver og ordforklaringer. Bøkene har likt design, for å fjerne mulige stigma ved å bruke en tilrettelagt utgave. Hver bok foreligger i to versjoner – bokmål og nynorsk. Dette gjelder også nettressursen.

Intertekst påbygging vg3 er basert på Intertekst vg2 og vg3, og er beregnet på elever som velger å ta påbygging til generell studiekompetanse. Boka passer ekstra godt for elever som har brukt Norskboka i vg2, men den fungerer godt uavhengig av tidligere norskverk på vg2 yrkesfag. Den vil også være et naturlig valg for skoler som allerede har valgt Intertekst for studieforberedende linjer, da de har kjent struktur og innhold, samt felles nettressurs.

Intertekst påbygging vg3 viderefører Intertekst-konseptets systematiske og praktiske gjennomgang av fagstoffet, tilrettelagt på en måte som passer for påbygging. Tilretteleggerne har tatt hensyn til at det er stor variasjon i elevgruppa med tanke på alder, skole- og yrkesbakgrunn, samt at elevene skal fordøye mye stoff over en kort periode. De har derfor gjort et utvalg hvor bare det mest nødvendige tatt med. Tabeller, tidslinjer og oversikter hjelper elevene med å få en oversikt over fagstoffet.

I nettressursen vil du blant annet finne test-deg-selv oppgaver, og temabaserte undervisningsopplegg, skreddersydd for påbyggingseleven.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun