Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk
Trinn: Vg1-Vg3. Studieforberedende utdanningsprogram
Læreplan: Kunnskapsløftet. Følger revidert læreplan i norsk fra 2013
Komponenter: Lærebok, fagnettsted og d-bok (digital bok)

Om verket
Intertekst er et norskverk med fokus på eleven og hverdagen i dagens klasserom. Læreverket har en klar struktur med enkelt språk, flotte bilder og ryddige oppslag. Bøkene er oversiktlige og godt redigert med få kapitler og god struktur som er lett å finne fram i. Intertekst hjelper elevene til å bli bedre lesere, skrivere og muntlige formidlere, og har et gjennomgående fokus på retorikk og grunnleggende ferdigheter. Elevene finner eksempeltekster på besvarelser, og skrivekurs som gir elevene god trening i å lese og skrive på hovedmål og sidemål. Intertekst har en omfattende og spenstig tekstsamling med vekt på samtidslitteratur, både skjønnlitteratur og sakprosa. Tittelen på verket understreker at en tekst alltid står i et forhold til andre tekster. Dette forholdet mellom tekster står helt sentralt innenfor norskfagets hovedområder – kommunikasjon, språk, litteratur og kultur, og kommer tydelig frem i Intertekst.  Se filmen om Intertekst!

Hvorfor velge Intertekst?
Hvorfor skal din skole velge Intertekst som lærebok i norsk? Intertekst er konkret, solid og engasjerende:

  • Har gode eksempler og forklaringer
  • Har konkrete tekster eleven møter i hverdagen
  • Har variert og engasjerende fagstoff
  • Har et godt utvalg av skjønnlitterære tekster og sakprosatekster
  • Gjennomgående fokus på gode oppgaver og modelltekster
  • Tar retorikken på alvor
  • Samtidstekster og historiske tekster likestilles og sammenlignes
  • Knytter ulike teksttyper og sjangre sammen på en lettfattelig måte
  • Gir alle typer elever mestringsfølelse
  • Har fagnettsted og digital bok beriket med ekstrastoff og multimedia-oppgaver

Ove Lidvar Eide er tidligere utviklingsleder og norsklektor ved Firda vgs, Sandane. Eide er sakprosaforfatter og har blant annet gitt ut Jakob Sande. Liv. Dikting (2006). Eide var sekretær for arbeidsgruppa og rapporten Framtidas norskfag (2006), medlem av læreplangruppa for norskfaget av 2006, leder for juryen som kåret LNUs sakprosakanon for skolen (2009) og medlem av Forum for norskfaget (2011-12).

Karen Marie Kvåle Garthus er lektor med fagene norsk, tysk og folkloristikk. Hun har jobbet i skolen siden 1999, og har lang erfaring med skriftlig eksamenssensur i norsk. I dag er hun lektor og avdelingsleder ved Valdres videregående skole, der hun blant annet har ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid. Ved siden av undervisningsstillingen har hun ledet et prosjekt om språkskifte fra nynorsk til bokmål.

Bjørn Helge Græsli er cand.philol. fra NTNU og underviste i fagene norsk, engelsk, historie og samfunnsfag ved Kristen videregående skole Trøndelag. Han har holdt en rekke foredrag og kurs i pedagogisk bruk av IKT, klasseromsledelse og vurdering. I flere år har han vært opptatt av og blogget om ulike spørsmål knyttet til læring, undervisning og vurdering. Han er nå rektor ved Klæbu ungdomsskole.

Anne-Marie Schulze er cand. philol. fra Universitetet i Oslo og Christian Albrechts Universität i Kiel med tysk, norsk og latin i fagkretsen. Hun underviser i tysk og norsk på Kristelig Gymnasium i Oslo. Anne-Marie er en erfaren lærer og kursholder, og har skrevet flere læreverk for grunnskole og videregående skole.

Merete Stensby er cand.philol. fra University of Massachusetts med hovedvekt på engelsk-språklig litteratur, og har mellomfag i nordisk og religionshistorie fra UiO. For tiden jobber hun som lektor i norsk, engelsk og religion på Ski videregående skole. Merete har undervist i kreativ og kritisk skriving ved University of Massachusetts, og hun har skrevet flere bokanmeldelser og journalistiske artikler.

Ragnhild Hagen Ystad er lektor med nordisk, religionsvitenskap og litteraturvitenskap i fagkretsen. Hun har vært i den videregående skolen siden 1998 og jobber i dag ved Bjørgvin vgs i Bergen. Fra 2002 til 2004 var hun norsklektor ved universitetet i Vilnius, Litauen, og her arrangerte hun flere litteraturseminar, blant annet med Dag Solstad og Lars Amund Vaage. Hun har også lang erfaring fra skriftlig eksamenssensur.

Fagnettsted
Intertekst sitt fagnettsted er åpent og gratis for lærere og elever. Her finner du elevressurs med kapittelquiz, maler, oppgaver, filmklipp og tekstbank, spørsmål og oppsummering til hvert kapittel i boka. I lærerressursen finner du årsplaner, power pointer og fasiter. Trykk her for å gå til fagnettstedet: http://intertekst.portfolio.no/

d-bok (digital bok)
Til Intertekst finnes også en digital bok. D-boka er en innholdsberiket utgave av studieboka i papir. I d-boka kan man ta notater, markere tekst, slå opp ord i ordbok, og studiedelen er innlest med lyd.

Vurderingseksemplar
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket, og kan også komme til skolen for å gi en innføring i boka og de digitale ressursene. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no

Tilgang digital bok
Ønsker du tilgang til læreverkets digitale bok, ta kontakt med vår digitalavdeling: digitalt@fagbokforlaget.no

Skolebesøk og andre henvendelser
For mer informasjon om læreverket, skolebesøk og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no. Telefon: 90696127.

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Line Ellingsen: Line.Ellingsen@fagbokforlaget.no. Telefon: 98093952 

Følg Norsk vgs på Facebook for oppdateringer, informasjon og inspirasjon. Norsk vgs er en ressursside for norsklærere i videregående skole, både yrkesfaglig og studieforberedende utdanningsprogram.
Vi legger ut undervisningstips, nyheter fra fagmiljøet, film- og litteraturanbefalinger, oppdateringer om læreverkene våre og annen nyttig informasjon.
Trykk her for å følge oss: https://www.facebook.com/norskvgs 

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun