Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk som andrespråk
Trinn: Spor 1, A1 og A2
Læreplan: Følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2012
Komponenter: Lesebok A1 og A2, Arbeidsbok A1 og A2, Nettressurs for deltaker og lærer 

Jeg kan er et begynnerverk for spor 1 på nivå A1 og A2. Jeg kan er et innholdsrikt læreverk som har fokus på hverdagsspråk og muntlig norsk. Læreverket legger til rette for at elevene umiddelbart kan nyttiggjøre seg det de lærer i klasserommet i egen hverdag. Verket er et spennende og nyskapende alternativ for deltakere med lite lese- og skriveerfaring, eller for voksne som har lært å skrive og lese på et annet alfabet enn det latinske. Deltakernes egne erfaringer står sentralt i arbeidet med temaene fra læreplanen. 

Hvorfor velge Jeg kan?
- Motiverer deltakeren til aktiv deltakelse i læringen
- Tilrettelagt i språk, skrift og uttrykk
- Deltakerens egne erfaringer og perspektiv står sentralt
- Muntlig fokus, hverdagsspråk og autentisk materiale

Bla i utdrag fra lese- og arbeidsbøkene her.

Ragnhild Andreassen har mange års erfaring som lærer i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Hun er spesielt engasjert i tilpasset opplæring på spor 1, og blir brukt som faglig rådgiver og mentor i integreringsarbeid på nasjonalt nivå. Andreassen skrev sin masteroppgave om tilpasset opplæring av voksne innvandrere med liten skolebakgrunn. I denne anledning mottok hun Engenprisen i 2014. 

Digital tilgang og andre henvendelser
Ønsker du å kjøpe verket, få prøvetilgang for å vurdere læreverkets nettressurs eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun