Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Grunnleggende norsk
Trinn: Grunnskole 1-10
Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Komponenter: Bildeordbok, to arbeidsbøker og nettressurs

Om verket
Klar, ferdig, norsk! er et fleksibelt læreverk for undervisning av enkeltelever eller grupper i grunnleggende norsk. Verket vektlegger hovedområdene lytte og tale, lese og skrive, språklæring, språk og kultur. Læreverket er temabasert og gir en systematisk ord- og begrepsinnlæring. Dette gir et helhetlig og godt læringsutbytte for flerspråklige elever. 

Alle komponentene er delt inn i de samme ti temaene, og med Amin og familien hans fra Irak som gjennomgangsfigurer. Klar, ferdig, norsk! er delt inn i temaene:
• Familie • Skole • Årstider • Kropp • Klær • Mat • Bolig • Natur • Fritid og følelser • Transport

Revidert utgave i 2020 - hva er nytt?
Klar, ferdig, norsk! har kommet i revidert utgave med flere oppgaver og nye illustrasjoner samt nyskrevne lesetekster på ulike nivåer til hvert tema i arbeidsbøkene. Den reviderte utgaven består av nettressurs, bildeordbok og to arbeidsbøker, nivå 1 og 2. Komponentene kan brukes hver for seg, men elevene vil få størst læringsutbytte av å arbeide systematisk med arbeidsbøkene, bildeordboka og nettressursen samtidig.

Her kan du bla i utdrag fra de reviderte utgavene av bøkene: 
Klar, ferdig, norsk! Arbeidsbok nivå 1
Klar, ferdig, norsk! Arbeidsbok nivå 2
Klar, ferdig, norsk! Bildeordbok

Begge utgaver er i salg, slik at dere som bruker den gamle kan komplettere ved behov. Den gamle utgaven består av bildeordbok, to arbeidsbøker/fem arbeidshefter, lærerveiledning og nettressurs.

Åse Halvorsen

Astrid Madsen

Nettressurs (2010)
Nettressursen foreligger på både bokmål og nynorsk. Den har et rikt utvalg av motiverende oppgaver på læreplanens nivå 1 og 2 og dekker de fire hovedområdene lytte og tale, lese og skrive, språklæring, språk og kultur. Nettressursen har lydstøtte for alle oppgavene på nivå 1. Eleven får trene uttale, bygge opp begrepsapparatet sitt, og blir kjent med strukturer i det norske språket.

I brukerveiledningen til Klar, ferdig, norsk! Nettressurs, finner du informasjon om hvordan man registrerer nye brukere på skolen, en beskrivelse av strukturen i nettressursen og en fyldig oversikt over de ulike oppgavetypene. Brukerveiledningen har mange skjermbilder fra nettressursen og gir deg en rask innføring i ikoner og oppgavefunksjonalitet.

Ny nettressurs (2020)
Den reviderte nettressursen lanseres høsten 2020. Mer informasjon kommer.

Vurderingseksemplar
Ønsker du å se nærmere på Klar, ferdig, norsk!? Her kan du bla i utdrag fra de reviderte utgavene av bøkene: 
- Klar, ferdig, norsk! Arbeidsbok nivå 1
- Klar, ferdig, norsk! Arbeidsbok nivå 2
Klar, ferdig, norsk! Bildeordbok
Vi sender deg gjerne vurderingseksemplar av bildeordboken, ta kontakt med oss på e-post: marked@fagbokforlaget.no

Tilgang nettressurs og andre henvendelser
Ønsker du å kjøpe eller få prøvetilgang for å vurdere læreverkets nettressurs, eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun