Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk som andrespråk
Trinn: Spor 2 og 3, nivå B2
Læreplan: Følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2012
Komponenter: Tekstbok, Arbeidsbok (inkludert lytteøvinger), lærerveiledning, d-bok, fagnettsted, Lytteøvinger og prøver, Lydbok til tekstbok og arbeidsbok

Om Klart det!
Klart det! er et læreverk for unge og voksne som lærer norsk på høyere mellomnivå (nivå B2). Læreverket dekker nivå B2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og leder fram til Norskprøven B1-B2 eller Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten). Gradvis progresjon fra nivå B1 til nivå B2. Tekstene i Klart det! henter tema fra domenene under B2-nivået i læreplanen: Fritid og kultur, politiske forhold, historie, rettssystemet, miljøvern, utdanning, jobbsøking og arbeidslivsregulering. Læreverket har et stort utvalg av gode autentiske tekster, lar deltakerne trene opp vokabular, tekstforståelse og skriftlige og muntlige ferdigheter og har en systematisk gjennomgang av sentrale grammatiske elementer på B2-nivå.
Arbeidsboka inneholder rikelig med lytteøvinger, muntlige øvelser, oppgaver i skriftlig produksjon, leseforståelse og vokabulartrening. Egen grammatikkdel i slutten av hver leksjon i tillegg til en minigrammatikk bakerst i tekstboka

Hvorfor velge Klart det!

- Aktuelle, oppdaterte tekster
- Visuelt uttrykk som engasjerer
- Diskusjonsoppgaver
- Rikelig med lytteøvinger
- Egen grammatikkdel i slutten av hver leksjon
- Gradvis progresjon fra nivå B1 til nivå B2

Gølin Kaurin Nilsen er forfatter, foredragsholder ved Johannes læringssenter i Stavanger. Hun
har lang undervisningserfaring innen språkopplæring for minoritetsspråklige både i voksenopplæringen og på Universitetet i Stavanger.
Nilsen har vært medlem av nasjonal læreplangruppe for norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk)
og har holdt flere foredrag på konferanser i regi av Vox. 

Nilsen har revidert det populære verket Ny i Norge og er forfatter og medforfatter av flere læreverk, blant annet Mer norsk, Norsk nå! og Nøkler til Norge. Med verket Klart det! har hun laget et skreddersydd læreverk for deltakere som skal opp til en av språktestene på høyere nivå, eller som ønsker å bli bedre i norsk.

Nettressursen til Klart det! består av tre deler: Lærerressurs (årslisens), deltakerressurs (årslisens) og én gratis del som er åpen for alle.

Deltakerressurs
- Lydbok: Alle tekstbokas tekster innlest samt noen oppgaver i arbeidsboka
- Lytteøvinger: Lyd til lytteoppgavene i arbeidsboka og tekster til lytteøvingene
- Digital utgave av tekstboka

Gå direkte til nettressursen: klartdet.portfolio.no.

Lærerressurs
- Digital lærerveiledning
- Hjelpeark til hver leksjon
- Skriftlige prøver (bruk som tavlebok eller skriv ut)
- Muntlige prøver
- Lytteøvingene: Lyd til lytteoppgavene i arbeidsboka og tekster til lytteøvingene
- Lydbok: Alle tekstbokas tekster innlest
- Digital utgave av tekstboka
- Arbeidsboka som bla-i-bok (bruk som tavlebok)

Gratis
I den åpne delen som er gratis, finner du fasit til arbeidsboka og flere ekstraoppgaver til leksjonene i tekstboka.

D-bok (digital bok)
Den digitale utgaven av tekstboka (d-bok) kan også kjøpes separat fra nettressursen. D-boka er en beriket utgave av tekstboka i papir. Her kan du  navigere, utheve ønsket tekst, merke sider du raskt vil finne, lage egne notater og samle dem på ett sted. D-boka har også klikkbar innholdsfortegnelse, søkefunksjon og ordlistefunksjon.

Vurderingseksemplar og skolebesøk
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket, og kan også komme til skolen for å gi en innføring i boka og de digitale ressursene. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: marked@fagbokforlaget.no

Digital tilgang og andre henvendelser
Ønsker du å kjøpe verket, få prøvetilgang for å vurdere læreverkets nettressurs eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun