Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Matproduksjon 
Trinn: vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: nettressurs, en lærebok i trykt og digital utgave

Markedsføring og mer informasjon om læreverket blir tilgjengelig fra april. 

Verket består av
- Matproduksjon nettressurs (https://matproduksjon.vgs.fagbokforlaget.no)
- Trygg mat, bransje en lærebok som dekker kompetansemålene etter bransje og arbeidsliv

Matproduksjon nettressurs består av
- en fyldig fagbegrepsbase der elevene kan slå opp ord og uttrykk i faget
- praktiske arbeidsoppgaver
- fagartikler som dekker temaer som kvalitetskontroll, produksjon, hjelpe- og tilsetningsstoffer, matkultur, nye trender, emballering og merking, råvarer, mattrygghet, HMS, utstyr og maskiner, konservering, automatisering, kosthold, dyrevelferd og bærekraft
- filmer som gir elevene et innblikk i arbeidsoppgaver som utføres både i store, industrielle matbedrifter og i mindre håndverksbedrifter. Eksempler er hentet fra blant andre kjøtt-, fisk-, bryggeri- og meieribedrifter
- en reseptdatabase
- modulen MyFoodOffice som er et arbeidsverktøy der elevene kan øve på kalkulasjon og varedeklarasjon
- et dokumentasjonsverktøy for yrkesfagelever med støtte til skriving av arbeidslogger, rapporter, CV-er og søknader

Trond Andresen er utdannet ved Britannia Hotel og har jobbet som kokk og kjøkkensjef på restauranter og hoteller i Norge siden 1991. Trond har hatt stjerne i Michelin-guiden på Le Canard i Oslo og deltatt i flere internasjonale og nasjonale konkurranser for kokker. Han har alltid vært opptatt av å støtte ungdom med lyst og vilje til å skape noe innenfor sitt yrke. Trond har også vært manager for det norske junior kokkelandslaget. I 2019 fullførte Trond yrkesfaglærerutdanningen ved Oslo Met. Han jobber nå til daglig som faglærer for restaurant- og matfag ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg.

Per Øystein Sandvin har fagbrev som kokk og utdanning fra Norconserv næringsmiddeltekniske skole, i tillegg til studier i matkultur, matforedling, akvakultur og pedagogikk. Han har arbeidet ved Hotel Atlantic, vært ferskvaresjef hos Wilberg, kjøkkensjef i Sandnes kommune og lærer ved Norconserv. Sandvin har også vært lærer i matfag ved Rygjabø vgs. I 2010 begynte han som forretningsutvikler og prosjektleder i Ryfylke Næringshage, nå TEAL, der han arbeider med prosjekter knyttet til lokalmat i Rogaland. Han har vært engasjert i ungdom og fagopplæring i matfagene gjennom det meste av karrieren, både som ansvarlig for lærlinger og for kommunale og fylkeskommunale prosjekter for elever i ungdomskolen og på videregående. Sandvin har også vært kurslærer for voksne i matbransjen. 

Jon Eirik Standal Darre er utdannet fagskoleingeniør innenfor automasjon og har fagbrev som automatiker med bakgrunn fra prosessindustrien. Han har undervist i automatiseringsfaget i 11 år og har praktisk-pedagogisk utdanning, fem yrkespedagogiske videreutdanninger og går siste året på masterutdanning. Han jobber nå som automasjonsingeniør hos Siemens Energy AS. 

Fagkonsulent
Tom Christen Johannessen i Nofima har bidratt med kvalitetssikring av fagartiklene i dette læreverket. Tom er utdannet pølsemaker og næringsmiddeltekniker og har erfaring fra kjøttproduksjon, fiskematproduksjon og som ferskvaresjef. Han er også hoveddommer i NM kjøttprodukter og medlem av fagjuryen spesialitet i stiftelsen Norsk Mat.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun