Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Matematikk
Trinn: Grunnskole 1-4
Læreplan: Kunnskapsløftet
Komponenter: Grunnbok, arbeidsbok, lærerveiledning, fagnettsted, konkretiseringsmateriell og d-bok (digital bok)

Om Matte overalt
I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrende. Et stort og mangfoldig oppgaveutvalg treffer elevene og gode og praktiske lærerveiledninger gjør det lett å lage spennende og varierte opplegg uten mye forarbeid. Matte overalt legger vekt på forståelse, utforsking, refleksjon, undring og kreativitet samt bevissthet om strategier. Å knytte ferdigheter til forståelse gir en meningsfull og spennende undervisning. Gjennom fotoillustrasjoner og eksempel fra kjente situasjoner kommer matematikken nær virkeligheten. Matte overalt er et godt redskap for målrettet arbeid med de grunnleggende ferdighetene og forbereder også elevene for nasjonale prøver.

Matte overalt
- Formidler matematikken gjennom situasjoner elevene kjenner igjen
- Motiverer elevene gjennom åpne og utforskende oppgaver og en fornuftig progresjon.
- Gir et glimrende utgangspunkt for undring, refleksjon og en fornuftig progresjon.
- Hjelper læreren til å planlegge og gjennomføre differensiert undervisning.

Hvorfor velge Matte overalt?
- Virkelighetsnære eksempler og oppgaver fra elevens hverdag
- Nok arbeidsoppgaver til alle
- God progresjon som gir en naturlig overgangen til mellomtrinnet
- Digitale vurderingsskjema
- Ekstra oppgaver i d-bok til elever som trenger det 

Odd Tore Kaufmann 1. amanuensis ved Høgskolen i Østfold. Underviser i matematikk i lærerutdanningen og i etterutdanning av lærere. Han har doktorgrad i matematikkdidaktikk i elevenes første møte med multiplikasjon på småskoletrinnet.

Audun Rojahn Olafsen høgskolelektor i matematikk ved Høgskolen i Østfold. Har arbeidet i skolen, underviser i matematikk i lærerutdanningene og i etterutdanning av lærere. Er Cand. Scient i kvartærgeologi/glasiologi

Kari Rikheim lærer på småtrinnet ved Rød skole, Onsøy i Fredrikstad

Fagnettsted
Fagnettstedet til Matte overalt er åpent og gratis for lærere og elever. Fagnettstedet inneholder et godt utvalg av repetisjonsoppgaver og tenkeoppgaver til hvert kapittel. Her kan elevene trene på de fire regneartene ved hjelp av interaktive oppgaver. Nettstedet har gode halvkonkreter til bruk av både elev og lærer. 

Nettadresse: http://matteoveralt.no

d-bok (digital bok)
Til Matte overalt  finnes også en digital bok. D-boka er en innholdberiket utgave av papirbøkene. I d-boka kan man ta notater, markere tekst, slå opp ord i ordbok, og har ekstra arbeidsoppgaver til elevene.

Vurderingseksemplar
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av elevbøkene om skolen vurderer innkjøp av nytt verk.
For å få tilsendt vurderingseksemplar, ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no

Tilgang digital bok
Ønsker du tilgang til læreverkets digitale bok, ta kontakt med vår digitalavdeling: digitalt@fagbokforlaget.no

Skolebesøk og andre henvendelser
For mer informasjon om læreverket, skolebesøk og generelle henvendelser, ta kontakt med markedsansvarlig Merete Heggernes merete.heggernes@fagbokforlaget.no eller Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no 

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Kjetil Sjølie: kjetil.sjolie@fagbokforlaget.no  

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun