Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Samfunnskunnskap - fellesfag (SAK01‑01)
Trinn: Vg1/vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebok, nettressurs

Læreverket tar utgangspunkt i begrepet medborgerskap som en inngang til faget. Det handler om at eleven skal forstå samfunnet for å være en aktiv deltager og skape grunnlag for saklig kritikk.

Medborgerskap har som ambisjon å gi en forståelse for de samfunnsforholdene enkeltmennesket må forholde seg til på sin vei gjennom livet. Dette gjelder ikke bare veien fra barndommen, via ungdomstiden og over i voksenlivet. Det gjelder også politisk engasjement i spennet fra lokaldemokratiet til internasjonale forhold.

Verket kjennetegnes av en god og sammenhengende tekst, og legger vekt på å fremstille viktige sammenhenger i faget og forklare hvordan samfunnet fungerer. Formålet er å gi elevene grunnlag for å forstå det samfunnet vi alle er en del av, og for å finne sin plass i dette samfunnet.

Læreverket består av en grunnbok og en nettressurs. I nettressursen kan elevene gjennom gode oppgaver og casestudier arbeide med sammenhengene som presenteres i boken. Et viktig mål med nettressursen er å forstå hvordan vi kommer frem til kunnskap om samfunnet.

 

→ Klikk her for å bestille vurderingseksemplar og motta informasjon om verket

Kjetil Evjen er universitetslektor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen hvor han underviser i blant annet stats- og nasjonsbygging. Han har tidligere gitt ut Land, makt og følelser (2014) og Reformasjonen - den store historien (2017). Begge sammen med Frank Aarebrot. 

Edelinn B. Gjerde er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen. Hun er seksjonsleder for samfunnsfagene og underviser i samfunnskunnskap og rettslære ved Metis videregående skole. I tillegg har hun erfaring med læreplanarbeid etter fagfornyelsen, arbeid som personvernombud og kursvirksomhet innenfor skolesektoren.

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Lena Borge, lena.borge@fagbokforlaget.no 

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Trond Petter Hinrichsen, trond.hinrichsen@fagbokforlaget.no  / 977 72 431.

For gratis vurderingseksemplar, siste nytt om læreverket, invitasjoner til webinar og annen relevant informasjon, meld deg på nyhetsbrev om Medborgerskap her.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun