Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Psykologi
Trinn: Vg2/Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen

MENNESKESINNET er et helt nytt læreverk for programfaget psykologi på studieforberedende utdanningsprogram Vg2 og Vg3. Verket er utviklet til fagfornyelsen, i tråd med den nye læreplanen.

Bøkene er helt oppdatert på nyere psykologisk forskning. De gir nødvendige grunnkunnskaper til elever som ønsker å studere faget videre på universitet eller høgskole. Samtidig er lærestoffet lagt til rette også for elever med andre mål eller ambisjoner. Bøkene inviterer til å bruke lesestrategiene elevene lærer i grunnskolen. Vi vil at elever med ulike ambisjoner om måloppnåelse alle skal kunne ha utbytte av dem. 

Bøkene har:

 • kort ingress med sammendrag av kapitlene
 • Illustrasjoner som knytter fagbegreper til virkelige situasjoner
 • illustrasjonstekster med enkle ordforklaringer
 • kontrollspørsmål til hvert kapittel
 • stikkordregister

 

MENNESKESINNET 1 har følgende kapitler:

 1. Psykologiens historie
 2. Anvendt psykologi
 3. Nervesystemet og hormoner
 4. Gener, arv og evolusjon
 5. Persepsjon
 6. Personlighet og utvikling
 7. Læring
 8. Hukommelse
 9. Stress og kriser
 10. Hjerne og rusmidler

 

→ Bestill vurderingseksemplar og få oppdateringer om verket

 

→ Se nettressursen her

Ståle Pallesen er professor ved institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Han har særlig forsket på mental helse i forbindelse med søvn og skiftarbeid, rus- og spillavhengighet og doping. Han har god kjennskap til hva slags forkunnskaper elevene bør ha når de skal studere psykologi på universitetet.

Erlend Haugland er lektor ved Fyllingsdalen videregående skole i Bergen. Han har undervist i psykologifaget på videregående skole i flere år. Han kjenner elevgruppa og deres behov, og sikrer at oppgaver og fagstoff er tilpasset læringsarbeidet.

Hvilke læreplanmål behandles i de enkelte kapitlene?

 

KAPITTEL 1: Psykologiens historie

 • finne og vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger
 • sammenligne, anvende og vurdere ulike vitenskapelige tilnærminger, teorier, perspektiver og metoder, og vurdere forskjellige forklaringer på psykologiske problemstillinger

 

KAPITTEL 2: Anvendt psykologi

 • utforske ulike temaer innenfor anvendt psykologi, og vurdere hvordan psykologi kan anvendes i ulike yrker
 • utforske og vurdere hvordan individuelle, sosiale og psykologiske faktorer påvirker mennesket til å ta, og unnlate å ta, bærekraftige valg

 

KAPITTEL 3: Biologisk psykologi

 • beskrive hovedtrekk i sansesystemets, nervesystemets og hormonsystemets oppbygning og funksjon, og utforske hvordan disse systemene sammen utgjør grunnlaget for tanker, emosjoner og atferd

 

KAPITTEL 4: Gener, arv og evolusjon

 • utforske og gjøre rede for hvordan evolusjonspsykologi forklarer menneskets tanker, emosjoner og atferd

 

KAPITTEL 5: Sansing og persepsjon

 • utforske og gjøre rede for hvordan persepsjon og kognisjon virker inn på menneskets forståelse av seg selv og omverdenen
 • beskrive hovedtrekk i sansesystemets, nervesystemets og hormonsystemets oppbygning og funksjon, og utforske hvordan disse systemene sammen utgjør grunnlaget for tanker, emosjoner og atferd

 

KAPITTEL 6: Utvikling og personlighet

 • drøfte hvordan samspillet mellom arv og miljø har betydning for utvikling av personlighet, identitet og tilknytning

 

KAPITTEL 7: Læring

 • beskrive ulike perspektiver på læring, reflektere over hva som hemmer og fremmer læring, og vurdere egne læringsstrategier
 • drøfte sammenhengen mellom motivasjon, mestring og læring

 

KAPITTEL 8: Hukommelse

 • gjøre rede for hukommelse og reflektere over hva som kan påvirke hukommelsesprosessen

 

KAPITTEL 9: Kriser og stress

 • gjøre rede for psykiske kriser og drøfte mulige utfall av disse
 • drøfte konsekvenser av stress, vurdere betydningen av sårbarhet og resiliens og reflektere over hvordan man kan forebygge negative stressreaksjoner

 

KAPITTEL 10: Rusmidler og hjerne

 • beskrive hvordan bruk av rusmidler hos ungdom og unge voksne påvirker hjernens funksjon og reflektere over hvordan bruk av rusmidler kan påvirke psykisk helse og livskvalitet

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Lena Borge, lena.borge@fagbokforlaget.no 

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Dag Grønnestad, dag.groennestad@fagbokforlaget.no  

For gratis vurderingseksemplar, siste nytt om læreverket, invitasjoner til webinar og annen relevant informasjon, meld deg på nyhetsbrev om Menneskesinnet 1 her.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun