Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk som andrespråk
Trinn: Spor 2 og 3, nivå B1
Læreplan: Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2012
Komponenter: Tekstbok, Arbeidsbok, Lydbok (CD), Øvinger i lytteforståelse, Øvinger i lytteforståelse (Lærer-CD), Lærerveiledning (Bok+ CD), Digital bok, Nettressurs

Mer norsk er et læreverk med et friskt uttrykk, rettet mot voksne innvandrere som ønsker å øke sin kompetanse innen norsk og samfunn. Gjennom aktiv bruk av språket utvider deltakeren ordforrådet og øker sin forståelse av det norske samfunnet. I læreverket møter vi mennesker med ulik bakgrunn i ulike livssituasjoner og bøkene dekker en rekke aktuelle temaer i norsk dagligliv og samfunnsliv. 

Hvorfor velge Mer norsk?

  • Mange og varierte lesetekster i ulike sjangre
  • Svært mange lytteøvinger som gjør undervisningen virkelighetsnær og aktiv
  • Fokus på muntlige ferdigheter og tekstproduksjon
  • Oversiktlig og strukturert

Gølin Kaurin Nilsen er forfatter, foredragsholder ved Johannes læringssenter i Stavanger. Hun har lang undervisningserfaring innen språkopplæring for minoritetsspråklige både i voksenopplæringen og på Universitetet i Stavanger. Nilsen har vært medlem av nasjonal læreplangruppe for norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) og har holdt flere foredrag på konferanser i regi av Vox. Nilsen har revidert det populære verket Ny i Norge og er forfatter og medforfatter av flere læreverk, blant annet Klart det!, Norsk nå!, Nøkler til Norge og grammatikkverket På nivå.

Ingeborg Gjerseth 

Fagnettsted
Fagnettstedet til Mer norsk inneholder en gratis nettressurs med et godt utvalg av digitale oppgaver til hver leksjon. Nettressursen finner du her.

D-bok (digital bok)
Mer norsk finnes også som digital bok. I d-boka til Mer norsk kan du blant annet markere og streke under ønsket tekst, lage egne notater, bruke søkefunksjonen og innholdsfortegnelsen aktivt, og mye mer. Ta kontakt med oss på digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang.

Vurderingseksemplar og skolebesøk
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket, og kan også komme til skolen for å gi en innføring i boka og de digitale ressursene. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no

Digital tilgang og andre henvendelser
Ønsker du å kjøpe verket, få prøvetilgang for å vurdere læreverkets nettressurs eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun