Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Migranorsker et komplett nettbasert læremiddel i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Migranorsk består av startmodul, komplette kurs fra A1 til B1, arbeidsnorsk og tester. Alle moduler er universelt utformet og tilpasset mobile flater. 

Migranorsk Start gir en rask og enkel innføring i det norske språket og en god basis for den videre språkopplæringen. Deltakerne lærer sentrale begreper, høflighetsfraser, uttale og enkel grammatikk. 

Migranorsk Allmenn er bygget opp av omtrent 100 videoepisoder der interaktive oppgaver, lyd og bilder gjør norskundervisningen motiverende og effektiv. Det er også laget tilhørende arbeidsbøker.

Migranorsk Arbeidsliv gir deltakerne en innføring i arbeidsnorsk for flere ulike yrkesgrupper. Kurset inneholder også Arbeidslivets ABC som gir generell informasjon om det norske arbeidslivet, blant annet kulturelle koder på arbeidsplassen, HMS, arbeidsmiljøloven, osv. 

Migranorsk Tester er innplasseringstester som brukes for kartlegging, inntak og plassering på riktig nivå i norskopplæringen. Norsktestene brukes også som underveisvurdering. I tillegg til språktestene finnes egne fagtester i engelsk og matematikk for minoritetsspråklige.

Migranorsk Fagtester brukes for inntak til grunn- og videregående skole. De passer også som underveisvurdering. 

Migranorsk alfa er et unikt læreverk for grunnleggende lese- og skrivetrening for unge og voksne innvandrere. Deltakerne inviteres inn i læringsprosessen gjennom en hverdagsbasert dramaserie med 14 episoder. Her følger vi mor og sønn, Mona og Omar, gjennom hverdagen i Norge. 

Migranorsk busstester er adaptive språktester med et bransjespesifikt språk hentet direkte fra sjåførenes jobbhverdag. Testene kan blant annet brukes som før- og ettertester i forbindelse med kurs, lærlingetid og intern opplæring, eller ved nyansettelser. 

→ Bestill prøvetilgang her.

Les mer om Migranorsk på migranorsk.no her.

Innlogging og registrering

På denne siden kan du logge inn i Migranorsk.

Er du ny bruker og ønsker å registrere deg?
Ta kontakt med oss på e-post digitalt@fagbokforlaget.no eller på telefon 55 38 66 60

Migranorsk lisensmodell gir forutsigbarhet og fleksibilitet for deg som kunde:
- Full tilgang og ubegrenset bruk av de aktuelle kursene.
- Velg tilgang i 12 måneder, 6 måneder eller 3 måneder.
- Rabatt ved kjøp av flere kurs eller mange lisenser.

Priser (ekskl. mva.)

Migranorsk Allmenn
3 måneder: 399,- 
6 måneder: 499,-
12 måneder: 625,-

Migranorsk Start
3 måneder: 349,-
6 måneder: 399,-
12 måneder: 449,-

Migranorsk Arbeidsliv
3 måneder: 349,-
6 måneder: 399,-
12 måneder: 449,-

Migranorsk Alfa
3 måneder: 349,-
6 måneder: 399,-
12 måneder: 449,-

Migranorsk tester
Én test: 130,- (ekskl. mva)

Bestilling
Det er mulig å kjøpe tilgang til flere moduler eller til hele Migranorsk dersom du ønsker det.
For pristilbud og bestilling av lisenser ta kontakt med vår digitale avdeling på e-post digitalt@fagbokforlaget.no eller på telefon 55 38 66 60.

Hva kan testene brukes til? 

Migranorsk tester kan brukes ved kartlegging og innplassering, for underveisvurdering og i forkant av norskprøvene. Eksempler: 

  • Teste store grupper for å sette sammen klasser uten altfor store nivåsprik. 
  • Før deltakersamtaler for å bevisstgjøre deltakere på eget språknivå og progresjon. 
  • Før- og ettertester (f.eks. før og etter et kurs, i begynnelsen og slutten av et skoleår)
  • Når en deltaker har vært borte fra undervisningen i en periode, for eksempel i forbindelse med permisjoner
  • Innplassering av deltakere på norskkurs?  

 

Hvem er testene laget for? 

Testene er nyttige for skoler, opplæringssentre, attføring- og inkluderingsbedrifter, NAV og andre med behov for å kartlegge språknivå.

Hvor kan jeg bestille Migranorsk tester? 

For bestilling, kontakt digitalt@fagbokforlaget.no. Spør oss gjerne om ordrevolumrabatt. 

Hvordan er testene bygget opp? 

Det er ti oppgaver i hver ferdighet på hvert nivå. I følgende rekkefølge: 

  • 10 lytteoppgaver 
  • 10 leseoppgaver 
  • 10 grammatikkoppgaver 
  • 1 oppgave i skriftlig produksjon 

Testtakeren må gjennom alle ti oppgavene, uavhengig av beståttprosenten. Klarer han ca 70% riktig går han videre til neste nivå i samme ferdighet. 

Hva avgjør hvilken skriveoppgave eleven får utdelt? 

Den samlede scoren på de andre oppgavene eleven har vært gjennom. 

Hvilket testsett skal jeg velge? 

Migranorsk tester består av flere testsett som strekker seg over ulike nivåer (f.eks. A1–A2, A2–B1 eller A2–B2). Det er viktig å velge et testsett som passer nivået til den aktuelle eleven: Hvis en viderekommen elev får en test som begynner på A1 må han gjennom alle oppgavene på A1 før han kommer opp på nivåene og får vist hva han kan. Eleven kan ikke gå videre til et nivå som ikke er dekket av det valgte testsettet.  

Hvor lang tid tar testen? 

Det er både avhengig av hvilken test du velger, hvordan eleven gjør det og hva dere bestemmer selv. Noen lar eleven bruke så lang tid han vil, mens andre setter en grense på for eksempel 1,5–2 timer. Det er viktig å dele ut en test som passer til elevens nivå. Hvis du har en viderekommen elev så er det ikke noe poeng i at han tar en test som begynner på A1-nivå. Da må han gjennom mange oppgaver som gjør at testen vil ta lang tid, han vil bli sliten og dermed også prestere dårligere på de høyere nivåene. 

Hvor finner jeg brukerveiledningen?  

Instruksjonsvideo (administrasjon e-portal) og brukerveiledning finner du her: migranorsk.no/brukerveiledning 

Jeg fikk ikke med meg det første webinaret om Migranorsk tester, hvor selve testene presenteres. Finnes det et opptak av dette også?  

I det første webinaret forteller redaktøren mer om testenes innhold og hvordan de kan være nyttige. Opptaket er tilgjengelig her: https://vimeo.com/418401969/a1379e3d15.  

Kan jeg legge til en hel klasse eller må brukerne registreres enkeltvis? 

Begge deler er mulig! En deltakergruppe kan registreres ved å fylle ut Excel-malen du finner i e-portalen. Du kan også lime inn klasselister i malen. (Se instruksjonsvideo eller webinaropptak for en detaljert gjennomgang.) 

Hvordan kan vi se deltakerens resultat og nivå på de ulike delene av testen?  

Deltakerens nivå på de ulike delene vises i rapporten. For vurdering av skriveoppgaven (skriftlig produksjon), viser vi til Kompetanse Norge sitt vurderingsskjema

Se webinar om:

 

Ønsker du prøvetilgang?

→ Bestill her

Bestilling, digital tilgang og support
Ta kontakt med oss på e-post hakon.fanebust@fagbokforlaget.no eller på telefon 55 38 66 60.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun