Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Utdanningsvalg
Trinn: 8-10
Læreplan: Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Komponenter: Arbeidsbok (bokmål/nynorsk), lærerveiledning og nettressurs

Min framtid har øvelser og oppgaver som vil forberede elevene på de valgene om utdanning de må gjøre på 10. trinn. De vil lære mye om seg selv, og samtidig vil de få kunnskap om de mange mulighetene som finnes.

På nettressursen minframtid.skole.fagbokforlaget.no finnes det ekstra undervisningsmateriell tilknyttet arbeidsboka Min framtid. Det er for alle tre trinnene flere skjemaer elevene kan bruke i forbindelse med ulike karriereaktiviteter. Her er det også filmsnutter, fagstoff, historier og refleksjonsoppgaver.

Reinhardt Jåstad Røyset er adjunkt med opprykk fra Høgskolen i Bergen og arbeider ved Holen skole i Bergen kommune, der faget utdanningsvalg har vært en stor del av stillingen. I forbindelse med fagfornyelsen har Reinhardt, siden 2017, arbeidet i en gruppe for å utlede kjerneelementer i faget utdanningsvalg. Siden 2018 har han vært involvert i arbeidet med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning for Kompetanse Norge.

Kjell Helge Kleppestø er cand.polit. med hovedfag pedagogikk. Kleppestø er engasjert i utvikling av helhetlig karriereveiledningstjenester i Norge, og har lenge arbeidet for å inkludere utdanningsvalg i det. Han har omfattende erfaring fra systemarbeid med offentlige og private aktører på feltet, både lokalt, regionalt og nasjonalt. I 2018 deltok han i Kompetanse Norge sitt oppdrag med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet.

Her kan du se webinarene vi har gjennomført for lærere som underviser i faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet.

25 eller flere: 10 % rabatt
50 eller flere: 20 % rabatt
100 eller flere: 25 % rabatt

NB! Rabattene forutsetter bestilling gjennom fagbokforlaget.no eller ordre@fagbokforlaget.no.
Ved bestilling gjennom andre kanaler gjelder andre betingelser.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun