Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk som andrespråk
Trinn: Spor 2 og 3, nivå A1 og A2, middels til hurtig progresjon
Læreplan: Følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2012
Komponenter: Ferdighetsbok A1, Ferdighetsbok A2, Øvinger i lytteforståelse (bok), Lærer-CD A1, Lærer-CD A2, Lærerveiledning og Nettressurs

Om Mot målet
Mot målet tar utgangspunkt i at språklæring skjer ved aktivt å bruke språk i realistiske situasjoner. Fra første side blir deltagerne kjent med norske ord og uttrykk som de kan anvende i hverdagen. Vi følger bokas hovedperson, filippinske Lydia, gjennom hennes første år i Norge, via norskkurs og frem mot yrkesdeltagelse. I Mot målet øves de fem språkferdighetene (lytting, lesing, samtale, egen tale og skriving) hver for seg. Alle ferdighetene omfatter modelltekster og oppgaver der deltakerne selv skal øve på å bruke språket.Det gjør verket fleksibelt og gir god sammenheng med norskprøven. Mot målet fremmer formativ praksis, og deltagerne oppfordres til å reflektere omkring egen språklæring og vil gradvis tilegne seg forståelse for hva som skal læres, og hvordan en oppnår kompetanse på A1 og A2.

Mot målet tilrettelegger for tilpasset opplæring ved en reell og systematisk bruk av formativ vurdering. Verket presenterer et tredelt opplæringsløp med jevnt og trinnvis stigende vanskegrad. Dersom en deltaker ikke mestrer en språkhandling, vises det vei til Mot målets nettressurs, der det finnes et rikt utvalg av ferdighetsoppgaver på samme delnivå. Slik åpner verket for differensiert læring, og den enkelte deltager kan få den tilpasningen han eller hun har behov for.

Hvorfor velge Mot målet?
- Ferdighetsbasert og arbeidslivsrettet norskverk.
- Utviklet for opplæring på spor 2 og 3, nivå A1 og A2, med middels til rask progresjon.
- Modelltekster innen alle ferdigheter: øver språket i bruk.
- Spesielt utviklet for å bygge opp en språklig kompetanse som er nødvendig for å bestå norskprøven.
- Fremmer formativ vurdering.

Tilbakemeldinger fra deltakere på Mot Målet-kurs      
         
- "Imponert! Har stor sans for metodikken og stor tro på læreverket". (Trondheim)  
                 
-  "Læreverket virker gjennomtenkt og velstrukturert". (Kristiansand)  
                 
- "Mot Målet har gjort meg til en bedre lærer. Nå klarer jeg å se hver enkelt deltaker. Jeg vet hva de kan, og hva de trenger". (Bergen) 
                  
-  "Veldig, veldig bra. Fint å bruke språkpermmetodikken på denne måten! Imponert!" (Oslo)

 

 

Camilla Flom og Ola Ryen Søberg har lang undervisningserfaring innen opplæring av norsk som andrespråk for voksne innvandrere. Begge har jobbet som sensorer for norsk språktest og er instruktører i språkpermmetodikk for Vox. Både Søberg og Flom er lektorer med norsk og pedagogikk i fagkretsen. 

Fagnettsted
Nettressursen er tett knyttet til ferdighetsbøkene. Etter hver språkhandling som øves i ferdighetsbøkene, vises det vei til Mot målets nettressurs. Dersom deltagerne har behov for å trene mer på en språkhandling, gis det muligheter for tilsvarende øvinger i nettressursen. Foruten et stort omfang av ferdighetsoppgaver inneholder nettressursen grammatikkoppgaver, lydbok og ordlister på en rekke språk.Ordlistene finnes på ti språk - engelsk, arabisk, kurdisk sorani, persisk, polsk, russisk, somali, spansk, thai, tigrinja og urdu. Velg språk øverst til høyre i nettressursen (”Velg ordlistespråk”).

Nettadresse: motmalet.portfolio.no

d-bok (digital bok)
Til Mot målet finnes også en digital bok. D-boka er en innholdsberiket utgave av studieboka i papir. I d-boka kan man ta notater, markere tekst, slå opp ord i ordbok, og tekstene er innlest.

Vurderingseksemplar og skolebesøk
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket, og kan også komme til skolen for å gi en innføring i boka og de digitale ressursene. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: marked@fagbokforlaget.no

Digital tilgang og andre henvendelser
Ønsker du å kjøpe verket, få prøvetilgang for å vurdere læreverkets nettressurs eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun