Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Naturbruk
Trinn: Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker og nettressurs

Fagbokforlagets har utviklet et helt ny serie med bøker for vg1 Naturbruk. Bøkene er ryddig, rikt illustrert og lett å lese.

Serien består av seks bøker:
– Husdyr 
– Landbruk 
– Skogbruk 
– Naturbasert næringsaktivitet
– Fiske og akvakultur
– Heste- og dyrefag 

Det er lagt vekt på at bilder og illustrasjoner skal støtte læringen og hjelpe elevene med å få en god oversikt i et spennende fagområde. Sentrale begreper blir forklart underveis. Kjerneelementene i faget står sentralt, og det legges vekt på at eleven skal få innblikk i både hvordan naturressurser kan utnyttes på en bærekraftig måte. Både tradisjonelle og fremtidsrettede driftsformer og teknologier tas opp, noe som også omfatter det å se muligheter for bærekraftig verdiskaping og ikke minst det å ivareta egen og andres helse og sikkerhet. Alle kapitlene har ingresser og bildetekster som sammen gir et godt overblikk over stoffet, og som kan brukes til innføring og repetisjon.

Naturbruk nettressurs har begrepsdatabase, undervisningsfilmer, test-deg-selv-oppgaver og mange praktiske oppgaver til bruk i undervisningen

Landbruk
Nono Dimby er sivilagronom og arbeider som seniorrådgiver på landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland. Han har vært rådgiver for Norsk landbruksrådgivning, og har vært lærer i landbruksfag ved Øksnevad videregående skole og ved Vinterlandbruksskolen i Ryfylke.

Husdyr 
Daniella Roxman Ueland er lærer ved Vinterlandbruksskulen i Ryfylke.

Skogbruk
Trond Håvard Bjørnstad er avdelingsleder for naturbruk ved Voss Jordbruksskule. Han har hatt arbeid i flere skogbruksorganisasjoner, og har skrevet lærebokøkene Skogfag og Skogbrukslære, den siste sammen med Knut Nedkvitne og Trygve Refsdal.

Naturbasert næringsaktivitet
Maria Backe er lærer i naturbruk ved Øya videregående skole.
Bendik Løkken Nøstum er bonde og lektor med opprykk ved Øya videregående skole. Han underviser i friluftsliv, og har blant annet arrangert villmarksturer til Alaska.
Christina Marie Stølhaug er lærer i naturbruk ved Øya videregående skole.
Anne Charlotte Westerås er senterleder ved Kvåsfossen sørnorsk laksesenter, og har vært lærer i naturbruk ved Øya videregående skole.

Dyrefag og hestefag
Ida Meyer vokste opp i Østen. Hun har hatt stor interesse for dyr hele livet og tok en bachelor- og mastergrad innen hestesport med fokus på læringsteori og velferd i England. Der ble Ida også rideinstruktør og har siden jobbet som instruktør. Siden 2014 har hun også undervist på videregående skole i hestefag. Ida er dessuten freelancekunstner og har tre hester, katt, hund og akvarie hjemme.

Rebekka Morset er historielektor og har mastergrad om bruk av hest i norsk historie. Hun jobber nå som stallansvarlig og faglærer på heste- og dyrefag ved Gjermundnes vgs. Hun er også utdannet atferdskonsultent på hund og har over 10 års erfaring som hundeinstruktør og adferdskonsulent ved Trondheim Hundeskole. Hun har undervist i dyre- og hestefag på Stend og Øya vgs og Peder Morset Folkehøyskole og jobbet på ulike staller i Island, Tyskland og USA.

Fiske og akvakultur
Terje Bolstad er pensjonist og var lærer ved Nord-Troms videregående skole.
Eli Skoglund er lærer i naturbruk ved Strand videregående skole.
Torunn Mikalsen er lærer i naturbruk ved Senja videregående skole. Hun har arbeidet i oppdrettsnæringen.
Bjarte Haugland er lærer i naturbruk ved Austevoll videregående skole.
Roy Dahle er lærer i naturbruk ved Austevoll videregående skole

Naturbruk nettressurs er lansert, men den er fortsatt under arbeid. Nytt innhold legges ut straks det er ferdig: https://naturbruk.fagbokforlaget.no/

Nettressursen vil inneholde:
- en omfattende begrepsdatabase med illustrete begreper fra alle de seks fagområdene
- undervisningfilm som tar for seg temaer elevene synes er vanskelig å lære
- test-deg-selv-oppgaver fra alle kapitler i alle bøkene
- mange praktiske oppgaver til bruk i undervisningen

Våre webinarer er nå avsluttet, men du kan se opptak av webinaret med presentasjon av Naturbruk her:
https://vimeo.com/410189976

 

For vurderingseksemplar, prøvetilganger, priser og tilbud, ta kontakt med salgs- og kundekonsulent Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no  Telefon: 97556656

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no Telefon: 90696127

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Knut Arild Melbøe: knut.arild.melboe@fagbokforlaget.no  Telefon: 98666898

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun