Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

NETTOPP! – SPRÅKFERDIGHETER er et komplett læreverk i norsk som andrespråk. Verket dekker nivåene A1 og A2 i Læreplan i norsk for voksne innvandrere (2021).

NETTOPP! – SPRÅKFERDIGHETER aktiviserer deltakerne og oppmuntrer til samhandling gjennom varierte arbeidsmåter og læringsstrategier. I likhet med læreplanen er verket delt inn i språkferdighetene muntlig, skrive, lytte og lese. Deltakerne møter tekster og oppgaver som styrker språket deres i hver enkelt ferdighet, og tydelige mål uttrykker hvilke språkhandlinger de skal mestre.

I arbeidet med de produktive ferdighetene (skrive og muntlig) vil deltakerne møte modelltekster. Modellene er realistiske språklige eksempler som skal gi læringsstøtte når deltakerne skal skrive og snakke selv. Deltakerne øver systematisk på grammatikk og vokabular som presenteres i modelltekstene, og språket de lærer, skal de aktivt bruke til å utføre språkhandlinger. 

Når deltakerne jobber med de reseptive ferdighetene (lese og lytte), vil de møte læringsstrategier som skal hjelpe dem med å forstå tekstene de leser og lytter til. 

Illustrasjonene i tekstboken har en pedagogisk funksjon og viser i hovedsak en norsk kontekst. Samtidig avsluttes hver leksjon med bildesiden «I verden» som viser internasjonale bilder med tema fra leksjonen. Det gir muligheter for at deltakerne kan bruke ord og grammatikk de har lært i leksjonen, når de snakker om bildene fra andre land.  

→ Bestill vurderingseksemplar her

→ Se webinar

Camilla Flom er lektor ved Voksenopplæringen i Bærum. Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur og har norsk som andrespråk i fagkretsen. Hun har i mange år undervist voksne innvandrere og er skriftlig sensor på de offisielle norskprøvene. Flom har tidligere utgitt et læreverk for voksne innvandrere på nivå A1/A2. 

Tine Bang-Olsen er lektor ved Nygård skole i Bergen og har undervist innvandrere i mange år. Hun har en mastergrad i pedagogikk og har norsk som andrespråk og migrasjonspedagogikk i fagkretsen. Tidligere har Bang-Olsen vært redaktør i norsk som andrespråk, og hun var da med på å utvikle læremidler for voksne innvandrere.

Se webinar med forfatterne som viser deg hvordan du kan jobbe med læreverket. 

Webinaret varer i ca 45 minutter og kan sees her: vimeo.com/709279694 

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun