Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk som andrespråk.
Trinn: Spor 2 og spor 1, nivå A1 og A2
Læreplan: Følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2012.
Komponenter: Tekstbok, to arbeidsbøker, lydbok, Øvinger i lytteforståelse, Lærerveiledning, ordlister og fagnettsted med interaktive oppgaver, lydstoff og alt lærermateriellet.

Om verket
Norsk Nå! er et komplett læreverk som dekker begynneropplæringen i norsk som andrespråk fram til norskprøven på A2-nivå. Verket har langsom til middels progresjon. Det er skrevet for deltakere på spor 2. Læremiddelpakken Norsk nå! finnes også med nynorsk tilrettelegging.

Hvorfor velge Norsk nå!?

- Autentiske foto og rik bildestøtte
- Dialoger og muntlig aktivitet
- Rolig progresjon og mange oppgaver
- Lesetekster og støttet skrivetrening
- Mange lytteøvinger og rikholdig lydlære
- Virkelighetsnært og engasjerende
- Oppdatert tematikk og i tråd med læreplanen
- Tekstboken har en illustrert minigrammatikk bakerst

Omfattende nettressurs med gratis nettoppgaver
Flere hundre oppgaver til leksjonene i verket tilbys gratis på nettressursen. I tillegg får du gloseark til alle leksjonene og fasit til arbeidsbøkene uten ekstra kostnad. Nettressursen er delt inn i to betalte deler: en deltakerressurs og en lærerressurs. Ved kjøp av deltakerressursen får du tilgang til digital utgave av tekstboka, lydboka og lytteøvingene. Ved kjøp av lærerressursen får du også tilgang til lærerveiledning, ekstraoppgaver, prøver og differensieringsmateriell i tillegg til lydboka, lytteøvingene og digitalboka.

Ordlister på 18 forskjellige språk
Verkets ordlister er oversatt til de fleste innvandrerspråkene i Norge: engelsk, arabisk, fransk, polsk, kurdisk, sorani, pashto, persisk, kinesisik, russisk, somali, spansk, tigrinja, tyrkisk, tysk, litauisk, kurdisk kurmanji, thai og ahmarisk. Her finner du både leksjonsvis og alfabetisk oversikt over ord g uttrykk i verket. I tillegg finner du oversettelser av andre nyttige hverdagsfraser.

Gølin Kaurin Nilsen er forfatter, foredragsholder ved Johannes læringssenter i Stavanger. Hun har lang undervisningserfaring innen språkopplæring for minoritetsspråklige både i voksenopplæringen og på Universitetet i Stavanger. Nilsen har vært medlem av nasjonal læreplangruppe for norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i Kompetanse Norge (tidligere Vox) og har holdt flere foredrag på konferanser i regi av Kompetanse Norge. Nilsen har revidert det populære verket Ny i Norge og er forfatter og medforfatter av flere læreverk, blant annet Mer norsk, Klart det! og Nøkler til Norge.

Jorunn Fjeld har lang erfaring som lærer, veileder og rådgiver innen norskopplæring for voksne innvandrere. Hun underviser nå ved Johannes læringssenter i Stavanger, og er blitt brukt som foredragsholder på lærerhøgskolen. Hun er medforfatter av eldre utgave og revidert utgave av Norsk nå!.

Fagnettsted
Norsk nå! omfatter en fyldig og brukervennlig nettressurs for både deltakere og lærere. Bokmål: norskna.portfolio.no / Nynorsk: norskno.portfolio.no

Gratis nettoppgaver, fasiter og gloseark!
Flere hundre oppgaver til leksjonene i verket tilbys gratis og åpent tilgjengelig. I tillegg får du fasit til arbeidsbøkene og gloseark til alle leksjonene uten ekstra kostnad. Digitale utgaver av lydboka, lytteøvingene og tekstboka kan kjøpes på nettressursen.

For læreren: Alt på ett sted!
På lærerens nettressurs finner du hele lærerveiledningen og alle lytteøvingene, men også flere ekstraoppgaver, fasiter, bildekarusell, hele lydboka og tilgang til digitale versjoner av tekstboka og begge arbeidsbøkene.

Digital bok
Digital utgave av tekstboka kan brukes på interaktive tavler, storskjerm, PC eller nettbrett.

  • D-boka følger den trykte utgaven side for side: Du kan navigere via klikkbar innholdsfortegnelse eller søkefunksjon.
  • Lydstøtte: Lydboka kan spilles av sammen med tekstene.
  • Integrert ordlistefunksjonalitet: Ord og uttrykk kan slås opp direkte i teksten og oversettes direkte til de vanligste minoritetsspråkene.
  • Du kan også markere tekst, bokmerke sider og ta notater.
  • Film: Daniela ønsker dine deltakere velkommen til norskkurset!

Vurderingseksemplar og skolebesøk
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket, og kan også komme til skolen for å gi en innføring i boka og de digitale ressursene.
For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: marked@fagbokforlaget.no

Digital tilgang og andre henvendelser
Ønsker du å kjøpe verket, få prøvetilgang for å vurdere læreverkets nettressurs eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun