Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Økonomi og ledelse
Trinn: Vg2 og Vg3. Studieforberedende utdanningsprogram
Læreplan: Kunnskapsløftet
Komponenter: Lærebok, fagnettsted og d-bok (digital bok) 

Om Økonomi og ledelse
Læreverket er ryddig og delt i fire deler; innsyn i faget; markedstilpasning og produksjonsplanlegging; organisasjon og ledelse; og oppslag. Økonomi og ledelse gir god innsikt i basiskunnskapene eleven må ha for å delta i diskusjoner, samt åpner for diskusjoner av aktuelle samfunnsspørsmål. Økonomi og ledelse - rett på faget!

Hvorfor velge Økonomi og ledelse?
Hvorfor skal din skole velge Økonomi og ledelse som læreverk? Læreverket presenterer faget gjennom

  • Fakta - beskriver sentrale begreper og resonnementer
  • Eksempler – gjør faget aktuelt for elevhverdagen
  • Kommentarer - gir mulighet til å gå i dybden på hvert tema og nyansere stoffet
  • Øvinger – tester læringsarbeidet
  • Nettstedet er en støttefunksjon til læreboka

Riana Steen er førsteamanuensis ved BI Stavanger, og tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Hun har i tillegg en førsteamanuensis II-stilling innenfor samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Steen er utdannet siviløkonom og har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet, og hennes forskningsområder er risikostyring, resilience og virksomhetsstyring. Hun underviser i flere bedriftsøkonomisk fag ved BI, og i faget beslutningskriser ved UiS.

Margaret Smørholm har Bachelor i revisjon fra Universitetet i Nord og er cand.merc. i økonomistyring fra universitet i Aalborg. Hun har mange års erfaring fra undervisning i videregående skole.

Johan T. Dale er lektor med utdanning fra Statens lærerhøyskole i handel og kontor og Norges Handelshøyskole, og har undervisningserfaring både fra videregående skole og høyskole. Dale har lang erfaring med utvikling av læremidler i samfunnsfag, økonomifag og rettslære for flere forlag.

Steinar Lyngstad er utdannet (Cand. Mag.) i økonomiske fag og matematikk fra Statens lærerhøyskole i handel og kontor, og har tilleggsutdanning i statsvitenskap og innovasjon fra Høgskolen i Molde. Lyngstad har undervist i videregående skole i mange år, og har hatt ulike roller i næringslivet. Han er medforfatter på flere læreverk i økonomiske fag i ulike forlag.

Fagnettsted

https://okonomivgs.portfolio.no 

d-bok (digital bok)
Økonomi og ledelse finnes også d-bok (digital bok). d-boka er en innholdsberiket utgave av studieboka i papir. I d-boka kan man ta notater, markere tekst, samt slå opp ord i ordbok.

Vurderingseksemplar
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no 

Tilgang digital bok
Ønsker du å kjøpe eller få prøvetilgang for å vurdere læreverkets digitale bok, ta kontakt med vår digitalavdeling: digitalt@fagbokforlaget.no 

Informasjon om læreverket
For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no Tlf: 90696127 

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Anne Berrefjord: anne.berrefjord@fagbokforlaget.no Tlf: 97057405

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun