Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1-2, Næringslivsøkonomi 1-2, Markedsføring og ledelse 1-2
Trinn: Vg2/3
Læreplan: Fagfornyelsen LK20
Komponenter: Lærebok for hvert fag, d-bok for hvert fag, felles nettressurs for alle fagene

Til fagfornyelsen LK20 samler Fagbokforlaget de tre programfagene Entreprenørskap og bedriftsutviklingNæringslivsøkonomi, og Markedsføring og ledelse under én felles paraply: Økonomiske programfag.

Hvert av programfagene får sine egne lærebøker som fungerer selvstendig, men det er lagt stor vekt på tverrfaglighet mellom de tre programfagene. De ulike forfattergruppene har samarbeidet tverrfaglig for å forankre viktig fagterminologi og konsepter som går på tvers av fagene, med ett felles språk.

Til nå er det utgitt: 
- Økonomi 1 - Næringslivsøkonomi 1, Økonomistyring
- Økonomi 2 - Næringslivsøkonomi 2, Økonomi og ledelse
- Oppstart - Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 
- Vekst - Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 
- Brand 1.0 - Markedsføring og ledelse 1

I 2024 utgis:
- Brand 2.0 - Markedsføring og ledelse 2

Tverrfaglig nettressurs: Økonomiportalen 
Økonomiportalen er en nettressurs for lærer og elev som omfatter alle de tre programfagene. Her finner du portalen: okonomiportal.fagbokforlaget.no 

Følg med her for oppdateringer om nettressurs og fagene: magasin.fagbokforlaget.no/okonomiske-programfag-2023 

Økonomi 1

Tove Karin Mannes Ege har hovedfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen (1993). Hun har jobbet i både privat og offentlig sektor. Siden 2007 har Tove Karin undervist ved Dalane videregående skole, primært i økonomifag.

Monica Dørheim har en master i økonomiske og administrative fag med fordypning i markedsføring fra Høyskolen i Buskerud. Hun har tidligere jobbet åtte år i næringslivet. I dag jobber Monica ved Dalane videregående skole hvor hun hovedsakelig underviser i økonomiske fag.

Økonomi 2

Margaret Smørholm har bachelor i revisjon og en MBA fra Universitetet i Nord og er cand.merc. i økonomistyring fra universitet i Aalborg. Hun har mange års erfaring fra undervisning i videregående skole.

Riana Steen er førsteamanuensis ved BI Stavanger og tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Hun har i tillegg en førsteamanuensis II-stilling innen samfunnssikkerhet ved UiS. Steen er utdannet siviløkonom og har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet. Hun underviser i flere bedriftsøkonomiske fag ved BI, blant annet virksomhetsstyring, bedriftsøkonomi og finansiell styring, og i faget beslutninger i kriser ved Universitetet i Stavanger. Steen forsker på metoder og konsepter som bidrar til en virksomhets motstandsdyktighet (resiliens) og har skrevet over 20 vitenskapelige artikler om resiliens som er publisert i internasjonale tidsskrifter.

Oppstart

Kåre Håkonsen er utdannet MBA og M.Sci fra Heriot-Watt University. Han har konsulenterfaring fra bl.a. data/telekommunikasjon, energibransjen, og som rådgiver for bruk av elektronisk handel i SMB-er. Videre har han vært initiativtaker og deltaker i flere oppstartsbedrifter, og underviser i dag i videregående skole.

Trine Skarvang er utdannet Master of Management fra BI, og har Gründerskolen fra Universitetet i Oslo/Boston University, Smart læring WEB 2.0 fra NTNU, Entreprenørskap i skole og utdanning fra HiBo. Skarvang er gründer og har startet flere selskaper innen IKT. Hun har også vært konsulent og systemutvikler for ulike SMB-er i flere bransjer. Skarvang har vært medforfatter av flere lærebøker både på yrkesfag og programfag på studiespesialisering. Hun har undervist i videregående skole i mange år, vært entreprenørskapskoordinator på flere skoler og vært en pådriver for entreprenørskap og innovasjonscamper. Hun har erfaring fra bruk av både ungdomsbedrift og gaming i undervisningen.

Vekst

Kåre Håkonsen er utdannet MBA og M.Sci fra Heriot-Watt University. Han har konsulenterfaring fra bl.a. data/telekommunikasjon, energibransjen, og som rådgiver for bruk av elektronisk handel i SMB-er. Videre har han vært initiativtaker og deltaker i flere oppstartsbedrifter, og underviser i dag i videregående skole.

Brand 1.0 og Brand 2.0

Ruth-Wenche Hebnes Vinje er utdannet adjunkt i økonomiske fag fra Universitet i Sørøst-Norge og har master i karriereveiledning fra Høgskolen i Innlandet. Hebnes Vinje er lektor, samt utdannelses- og yrkesrådgiver, ved Spjelkavik videregående skole, og har erfaring som høgskolelektor fra Høgskolen på Vestlandet. Hun har også vært faglig rådgiver i et nasjonalt utviklingsarbeid innen karriereveiledning, er foredragsholder og har skrevet en rekke kronikker som er publisert i lokale- og nasjonale medier.

Siri Løvaas har utdanning i økonomi, markedsføring og pedagogikk fra HIBU og en master i organisasjon og ledelse fra NTNU. Av tilleggsutdanning har hun praktisk prosjektledelse, sikkerhet og LEAN produktutvikling. Hun har mange års erfaring som lærer i økonomiske fag på både på videregående og høyskole. Løvaas har vært medforfatter i flere fagbøker, blant annet Næringslivsøkonomi, Økonomistyring, Økonomi og ledelse, Entreprenørskap og Innovasjon og internasjonalisering. Som lærer har hun vært en pådriver for utvikling gjennom flere prosjekter og hun har vært svært delaktig i å utvikle og drifte utdanningstilbudet Innovasjon og ledelse, nå på Molde videregående skole.

Arne Rusten Syltevig har hovedfag i informasjonssystemer og kompetanseutvikling fra HIBU og har tilleggsutdanning innen markedsføring, pedagogikk, butikkledelse og LEAN produktutvikling. Han har undervist på videregående- og høgskolenivå innen økonomiske fag i mange år og jobbet på ulike nivåer, både i tekstilbransjen og med rekruttering. Syltevig har også erfaring som gründer og som forretningsutvikler for start-ups og scale-ups. Han har vært delaktig i å utvikle og drifte utdanningstilbudet Innovasjon og ledelse, nå på Molde videregående skole.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun