Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1-2, Næringslivsøkonomi 1-2, Markedsføring og ledelse 1-2
Trinn: Vg2/3
Læreplan: Fagfornyelsen LK20
Komponenter: Lærebok for hvert fag, d-bok for hvert fag, felles nettressurs for alle fagene

Til fagfornyelsen LK20 samler Fagbokforlaget de tre programfagene Entreprenørskap og bedriftsutviklingNæringslivsøkonomi, og Markedsføring og ledelse under én felles paraply: Økonomiske programfag.

Hvert av programfagene får sine egne lærebøker som fungerer selvstendig, men det er lagt stor vekt på tverrfaglighet mellom de tre programfagene. De ulike forfattergruppene har samarbeidet tverrfaglig for å forankre viktig fagterminologi og konsepter som går på tvers av fagene, med ett felles språk.

Til nå er det utgitt: 
- Økonomi 1 - Næringslivsøkonomi 1, Økonomistyring
- Økonomi 2 - Næringslivsøkonomi 2, Økonomi og ledelse
- Oppstart - Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 
- Vekst - Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 
- Brand 1.0 - Markedsføring og ledelse 1

I 2023 utgis:
- Brand 2.0 - Markedsføring og ledelse 2

Tverrfaglig nettressurs: Økonomiportalen 
Økonomiportalen er en nettressurs for lærer og elev som omfatter alle de tre programfagene. Her finner du portalen: okonomiportal.fagbokforlaget.no 

Følg med her for oppdateringer om nettressurs og fagene: magasin.fagbokforlaget.no/okonomiske-programfag-2023 

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun