Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1-2, Næringslivsøkonomi 1-2, Markedsføring og ledelse 1-2
Trinn: Vg2 og Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen LK20
Komponenter: Lærebok for hvert fag, d-bok for hvert fag, felles nettressurs for alle fagene

I 2021 utgis bøker for:
Næringslivsøkonomi 1 / Økonomistyring,  Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1, og Markedsføring og ledelse 1

I 2022 utgis bøker for:
Næringslivsøkonomi 2 / Økonomi og ledelse,  Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, og Markedsføring og ledelse 2

Til fagfornyelsen LK20 samler Fagbokforlaget de tre programfagene Entreprenørskap og bedriftsutvikling, Næringslivsøkonomi, og Markedsføring og ledelse under én felles paraply: Økonomiske programfag.

Hvert av programfagene får sine egne lærebøker som fungerer selvstendig, men det er lagt stor vekt på tverrfaglighet mellom de tre programfagene. De ulike forfattergruppene har samarbeidet tverrfaglig for å forankre viktig fagterminologi og konsepter som går på tvers av fagene, med ett felles språk.

Økonomiportalen er en nettressurs for lærer og elev som omfatter alle de tre programfagene.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun