Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Prisvinnende læreverk i norsk for barnetrinnet

Ordriket 6 fikk BELMA prisen for beste europeiske læreverk i 2016.

Fag: Norsk
Trinn: Grunnskole 1-7
Læreplan: Kunnskapsløftet. Følger revidert læreplan i norsk fra 2013.
Komponenter:
1-3: To lesebøker, to arbeidsbøker, lærerveiledning, d-bøker og nettsted
4-7: To elevbøker, lærerveiledning, d-bøker og nettsted 

Om verket
Ordriket er norskverket for deg som setter pris på struktur og oversikt. I Ordriket får du et mangfold av tekster i ulike sjangre. Noen av dem utgjør et eget litterært univers, skapt av barnebokforfatter Lars Mæhle, spesielt for Ordriket. Resten er hentet fra den nyeste barnelitteraturen, fra velkjente forfattere og fra gamle klassikere. Til sammen får du et rikt tekstutvalg som fenger den aktuelle aldergruppa.
Ordriket har en struktur som gjør at de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlig kompetanse blir tydeliggjort. Hvert kapittel er delt inn i Leseriket, Skriveriket og Taleriket. I tillegg har vi et eget rike for grammatikk og rettskriving som heter Språkriket. Oppgavene i rikene er morsomme, varierte og forbereder elevene godt på ulike typer vurdering.
Vil du være sikker på at elevene skal få både oppdaterte, engasjerende og lærerike norsktimer, er Ordriket verket for deg!

Hvorfor velge Ordriket?
- Felles litterært univers
- Engasjerende tekster
- Systematisk oppbygging
- Fokus på de grunnleggende ferdighetene
- God differensiering
- Flott design og fine illustrasjoner
- Innholdsrik lærerveiledning
- Fyldig nettressurs

Ordriket tok gullet hjem!

Ordriket 6 er kåret til Europas beste læreverk i BELMA 2016

Når BELMA-prisen (Best European Learning Materials Award) ble utdelt på bokmessen i Frankfurt, var det med stor glede at vi kunne konstatere at Ordriket tok den gjeveste prisen hjem. Ordriket 6 tok nemlig gull i kategori 2, som er læreverk for barnetrinnet.

Vi vil gjerne gratulere vår eminente forfattergruppe: Gro Ulland, Christian Bjerke, Marit Midbøe Hagen, Gudrun Areklett Garmann og Lars Mæhle. Når man utvikler et så stort verk som Ordriket, er forlaget avhengig av gode innspill fra lærere, så vi vil også takke alle konsulenter, pilotskoler og andre lærere, som har vist sitt engasjement ved å stille spørsmål og kom med gode tips fra undervisningshverdagen. 

Juryen bestod av 10 fagfolk innenfor områdene pedagogikk og undervisningsforleggeri, og var fra ulike land i Europa. Det er 8 kriterier som ligger til grunn for evalueringen, blant annet relevans, kredibilitet, estetikk og deltakelse. 

Les mer om kriteriene her

Omtale

Priset i Frankfurt (bok365.no)
Europas beste læreverk (Høgskolen i Østfold)
Flere Norske forlag tildelt internasjonal pris for sine læreverk (boknett)

Digitalt
På nettstedet Ordriket.no kan du finne ekstraoppgaver, interaktive oppgaver og filmer. Du får også tilgang til lærerressurser som kopioriginaler, oversikt over lesestrategier og kompetansemålene på de ulike trinnene. Elevoppgavene og lærerressursen er gratis og krever ingen innlogging. Nettstedet vil bli fyllt på med flere oppgaver etter hvert. På Ordriket.no ligger også de digitale bøkene. For å få tilgang til d-bøker, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no.

Ordrikets skriveverktøy hjelper elevene i å skrive tekster i ulike sjangre. Verktøyet passer fra 4. klasse og oppover. I verktøyet får elevene veiledning og støtte i alle faser av skriveprosessen. I forberedelsesfasen kan elevene velge mellom eksempeltekster på tre forskjellige nivåer. De kan også se nærmere på oppbyggingen til den enkelte sjangeren. Deretter kan elevene velge sin egen oppgave og få tips til hvordan de kan komme i gang med teksten sin. Underveis skriver elevene inn i egne rammer for hver del av teksten. De har også tilgang til en verktøykasse med tips og ideer. Teksten kan lastes ned som et Word-dokument og lagres på eget område. Skriveverktøyet er gratis og åpent for alle.

Gå inn på nettstedet her!

Christian Bjerke er førstelektor ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning. Han ledet også læreplangruppa for norsk under revisjonen av læreplanen i 2013. I arbeidet med Ordriket har Christian hatt et spesielt ansvar for muntlighet.

Gro Ulland er høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning. Hun har lang erfaring som grunnskolelærer. Hennes spesialfelt er lesing, og dette har hun også hatt et spesielt ansvar for i Ordriket.

Gudrun Areklett Garmann er lærer ved Bergen Katedralskole. Hun har også erfaring som høgskolelektor med spesielt fokus på språk, skriving og minoritetsspråklige elever. Det har vært hennes ansvarsområde i Ordriket.

Marit Midbøe Hagen er lærer ved Solberg skole i Asker. Hun har jobbet 20 år i skolen, hovedsakelig på småtrinnet. Denne aldersgruppen har også vært hennes hovedfokus i Ordriket.

Kine Brandrud er lærer ved Lunner skole på Hadeland. Hun har mange års erfaring fra småtrinnet. I Ordriket har hun hatt et spesielt ansvar for den første lese- og skriveopplæringen.

Tonje Strømdahl er lærer ved Kjelsås skole i Oslo. Hun har mye erfaring fra mellomtrinnet, og dette har også vært hennes ansvarsområde i Ordriket.

Anine K. Wold Halland er lærer ved Moltemyr skole i Arendal. Der har hun i mange år undervist på ungdomstrinnet. I Ordriket har hun derfor fått et spesielt ansvar for 7. trinn og overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn.

Linda Evenstad Emilsen er stipendiat ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning. Der jobber hun spesielt med språklige emner. Dette har også vært hennes ansvarsområde i Ordriket.

Lars Mæhle er barnebokforfatter, og har blant annet skrevet leseløvebøkene om Knoterud I.L. Han har skrevet mange av de skjønnlitterære tekstene i Ordriket med mål om å skape leselyst og leseglede blant elevene.

Vurderingseksemplar og skolebesøk
Ønsker du å se nærmere på Ordriket? Vi sender vurderingseksemplar av de komponentene du er interessert i. Ønsker dere en presentasjon av verket? Vi kommer gjerne på skolebesøk for å fortelle om Ordriket. Ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no 

Tilgang d- bok
Ønsker du å kjøpe lisens eller få prøvetilgang til verkets digitale bøker, henvend deg til digitalt@fagbokforlaget.no

Informasjon om læreverket
For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Silje Iselin Bøyum.  
Epost: silje.iselin.boyum@fagbokforlaget.no Tlf: +47 958 76 909

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Nina Moe. nina.moe@fagbokforlaget.no Tlf: +47 936 43 835

 

 

Følg oss på facebook og få pedagogiske tips, øvelser for elevene, aktuelle artikler og relevant informasjon om Ordriket
https://www.facebook.com/Ordriket/

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun