Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: norsk som andrespråk
Komponenter: to grammatikkbøker (A1-A2 og B1-B2), fire arbeidsbøker (A1, A2, B1 og B2) og nettressurs

På nivå kan brukes på alle spor, enten som en styrking av undervisningen eller som selvstudium

På nivå er et nyskapende grammatikkverk for innlærere av norsk som andrespråk. Verket er rikt illustrert og gir en grundig og praktisk orientert oversikt over norsk grammatikk.

På nivå består av to grammatikkbøker, A1-A2 og B1-B2, fire arbeidsbøker og en gratis nettressurs med interaktive oppgaver og lydstøtte for deltakere i tillegg til rikholdige undervisningstips for lærere. Verket selges også som rabatterte pakkeløsninger per nivå og komplett verk.

Verket passer for både ungdom og voksne

Bøkene er rikt illustrert for å vise hvordan grammatikk gir innhold til språket i ulike situasjoner, og forklaringene er bundet sammen gjennom fortellingen om Frida og Even og familiene deres. På nivå inneholder også en seksjon om arbeid med ulike teksttyper, med et rikt utvalg av eksempler på tekster som er aktuelle på de ulike nivåene A1, A2, B1 og B2. Denne delen gjennomgår hva som kjennetegner tekstene når det gjelder sammenbinding, vokabular og grammatikk.

På nivå kombinerer oversikt over grammatiske kategorier med tydelige og selvforklarende eksempler på hvordan kategoriene brukes. Ved å kombinere produktivt og reseptivt arbeid med grammatikk og ved å forankre arbeidet tematisk og bruke gjenkjennelige situasjoner og nivåtilpasset vokabular, blir arbeidet med grammatikk relevant, nyttig og variert.

Gølin Kaurin Nilsen har arbeidet med undervisning i norsk som andrespråk siden 1991 og er forfatter av læreverk som Norsk nå!, Mer norsk og Klart det!. Nilsen har deltatt i nasjonalt læreplanarbeid og har inngående kunnskap om Rammeverket (UDIR 2011). Nå arbeider hun ved Universitetet i Stavanger der hun holder på med en doktorgrad innenfor norsk som andrespråk. 

Informasjon om læreverket og skolebesøk
For mer informasjon om læreverket, skolebesøk og generelle henvendelser, ta kontakt med marked@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun