Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Rettslære 1 og 2
Trinn: Vg2 og vg3. Studieforberedende utdanningsprogram
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebok, lovsamling, fagnettsted og d-bok (digital bok)

Rettslære 1: i salg
Rettslære 2: utgis til skolestart 2022

Lærebøkene Rettslære 1 og Rettslære 2 presenterer rettsområdene gjennom fakta, lovtekst, eksempler, juridisk metode og øvingsoppgaver. Læreverket består i tillegg av lovsamling og nettressurser for elever og lærere.

Ny utgave av Rettslære 1 dekker fagfornyelsens læreplan for rettslære 1. Strafferetten er tatt ut av rettslære 1, og forenklet kjøps- og avtalerett er kommet inn. Boka er delt inn i følgende ti kapitler:

  1. Norge som rettsstat
  2. Juridisk metode
  3. Forbrukerkjøpsrett
  4. Avtalerett
  5. Mindreårige og barnets beste
  6. Ekteskap og samboerskap
  7. Arverett
  8. Likestilling og diskriminering
  9. Arbeidsrett
  10. Juridiske problemstillinger

Fagnettstedet for elevene er gratis, og inneholder løsningsforslag til Test deg selv-oppgavene og en del av øvingene i bøkene. I tillegg er det ekstra teoristoff, begrepsforklaringer og et domsregister.

Fagnettstedet for læreren inneholder løsningsforslag til alle øvingene i boka og ekstraoppgaver med løsningsforslag. To ganger i året publiseres løsningsforslag til eksamensoppgavene i rettslære 2. I tillegg er det forslag til prøver i fagene, presentasjoner og tips til undervisningen. I nettressursene er det lagt til nye typer oppgaver, og lærerressursen er utvidet, blant annet med tips til evaluering og digital undervisning. 

Her finner du nettressursen

Hasse Bergstrøm er cand.jur og cand.oecon fra Universitetet i Oslo. Han har mer enn 40 års erfaring med undervisning i videregående skole, og flere år ved lærerutdanningen (ILS) ved UiO, og har lang erfaring som lærebokforfatter.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun