Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk
Trinn: 8-10
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Håndbok, lesebok, nettressurs lærer og elev

 

Synopsis er Fagbokforlagets helt nye læreverk for norsk for ungdomstrinnet. Det er tilpasset fagfornyelsen og gir praktisk støtte til elev og frihet for lærer til å legge opp undervisningen uten å være bundet av et løp læreboka har bestemt. Ordet Synopsis er gresk og betyr overblikk, og det er nettopp dette Synopsis gir: et overblikk over norskfaget, som i lys av den nye læreplanen er et overblikk over den moderne verden og informasjonen elevene møter gjennom alle kanaler.

Håndboka fungerer som et oppslagsverk, der elevene finner praktiske veiledninger og annen teori. I Leseboka løftes de tverrfaglige temaene fram gjennom et bredt utvalg tekster. Synopsis nettressurs lærer inneholder mange gode undervisningsopplegg knyttet til boka som er direkte nedlastbare og klare til bruk i klasserommet. I Synopsis nettressurs elev vil eleven kunne søke på relevante fagbegreper i et digitalt oppslagsverk. Nettressursen vil etter hvert suppleres med en grammatikkressurs. Bøkene finnes også tilgjengelig som d-bøker for både lærer og elev.

Læreverket Synopsis består av følgende hovedkomponenter:

  • Synopsis Håndbok 8–10, trykt og digital utgave med lyd
  • Synopsis Lesebok 8–10, trykt og digital utgave med lyd
  • Synopsis nettressurs lærer: temapakker med undervisningsopplegg som inneholder veiledninger, ferdige presentasjoner og oppgaver
  • Synopsis nettressurs elev: digitalt oppslagsverk, grammatikk og mye ekstra faglig innhold og oppgaver

 

→ Klikk her for å bestille vurderingseksemplar og holde deg oppdatert om Synopsis!

Victoria Fleischer Magnryd er lektor i norsk og engelsk med mastergrad i nordisk litteratur fra Universitetet i Oslo. Victoria har undervisningserfaring fra både videregående opplæring og ungdomstrinnet, og er framfor alt engasjert i litteraturundervisning.

Mari Selboe har over 30 års undervisningserfaring i norsk, KRLE og samfunnsfag. Hun er cand.mag fra universitetet i Bergen og har tilleggsutdanning i norsk som andrespråk og lesing fra universitetet i Oslo og Oslo Met. Hun har vært lærerspesialist i norsk og kursholder i osloskolen. I tillegg har hun jobbet med felles heldagsprøver i norsk i Oslo.

Øystein Jetne er master i lesing og skriving og har bred erfaring knyttet til vurdering av lese- og skrivekompetanse. Han har i mange år undervist i norsk på ungdomstrinnet. Tidligere har han utviklet læremidler i mange formater, blant annet Sjangerboksen.

Nina Bjelland er cand.mag. i fagene norsk, engelsk og religion fra universitetet i Bergen og Oslo. Hun har også tilleggsutdannelse i norsk og veiledningspedagogikk fra universitetet i Sør-Øst-Norge. Nina har lang erfaring som lærer fra ungdomsskolen på Nøtterøy, og er spesielt opptatt av litteratur og å formidle leseglede til elevene.

Jon Aleksander Bolstad er utdannet norsklektor og allmennlærer fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har flere års undervisningserfaring fra mellomtrinnet og ungdomstrinnet i Oslo- og Bærumsskolen. I jobben som lærer er Jon Aleksander særlig opptatt av den andre lese- og skriveopplæringen.  

Ta en titt i bøkene for å se hvordan de er laget og se tekstutvalget i Leseboken.

Her kan du bla i Synopsis håndbok og lesebok 

 

Ønsker du å bla i selve boken? 
Bestill vurderingseksemplar her

 

Nettressurs til elev med bl.a Guru og lydbok finner du her: 
- synopsis.fagbokforlaget.no