Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Bli kjent med Synopsis

Synopsis er norskverket for ungdomstrinnet. Den er tilpasset fagfornyelsen og gir praktisk støtte til elev og frihet for lærer til å legge opp undervisningen uten å være bundet av et løp en lærebok har bestemt.  


I denne videoen tar redaktøren for verket, Aria Senemar, deg igjennom de tre hovedkomponentene i verket.

Fag: Norsk
Trinn: 8-10
Læreplan: NOR01-06
Komponenter: Håndbok, lesebok, nettside

Synopsis er Fagbokforlagets læreverk for norsk på ungdomstrinnet. Verket ble lansert i forbindelse med fagfornyelsen i 2020. Synopsis gir praktisk støtte til elev og frihet for lærer til å legge opp undervisningen uten å være bundet av et løp læreboka har bestemt. Ordet synopsis er gresk og betyr overblikk, og det er nettopp dette Synopsis gir: et overblikk over norskfaget, som igjen gir et overblikk over all den informasjonen som elevene møter i den moderne verdenen.

Håndboka fungerer som et oppslagsverk, der elevene finner praktiske veiledninger og annen teori. I Leseboka løftes de tverrfaglige temaene fram gjennom et bredt utvalg tekster. På Synopsis nett kan elevene søke på relevante fagbegreper i et digitalt oppslagsverk med forklaringer skreddersydd til målgruppen. Dessuten finner de et helt eget nynorskverktøy og en grammatikkressurs som gir elevene en innføring i funksjonell grammatikk. I tillegg er alle skriverammene fra Håndboka tilgjengelige for nedlasting. På lærersiden kan lærerne se eksempler på ferdig planlagte undervisningsopplegg, og dessuten en årsplan som viser hvordan man kan legge opp hele treårsløpet.

Læreverket Synopsis består av følgende hovedkomponenter:

  • Synopsis Håndbok 8–10, trykt og digital utgave med lyd
  • Synopsis Lesebok 8–10, trykt og digital utgave med lyd
  • Synopsis Nett, nettside med ressurser for både elever og lærere

Victoria Fleischer Magnryd er lektor i norsk og engelsk med mastergrad i nordisk litteratur fra Universitetet i Oslo. Victoria har undervisningserfaring fra både videregående opplæring og ungdomstrinnet, og er framfor alt engasjert i litteraturundervisning.

Mari Selboe har over 30 års undervisningserfaring i norsk, KRLE og samfunnsfag. Hun er cand.mag fra universitetet i Bergen og har tilleggsutdanning i norsk som andrespråk og lesing fra universitetet i Oslo og Oslo Met. Hun har vært lærerspesialist i norsk og kursholder i osloskolen. I tillegg har hun jobbet med felles heldagsprøver i norsk i Oslo.

Øystein Jetne er master i lesing og skriving og har bred erfaring knyttet til vurdering av lese- og skrivekompetanse. Han har i mange år undervist i norsk på ungdomstrinnet. Tidligere har han utviklet læremidler i mange formater, blant annet Sjangerboksen.

Nina Bjelland er cand.mag. i fagene norsk, engelsk og religion fra universitetet i Bergen og Oslo. Hun har også tilleggsutdannelse i norsk og veiledningspedagogikk fra universitetet i Sør-Øst-Norge. Nina har lang erfaring som lærer fra ungdomsskolen på Nøtterøy, og er spesielt opptatt av litteratur og å formidle leseglede til elevene.

Jon Aleksander Bolstad er utdannet norsklektor og allmennlærer fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har flere års undervisningserfaring fra mellomtrinnet og ungdomstrinnet i Oslo- og Bærumsskolen. I jobben som lærer er Jon Aleksander særlig opptatt av den andre lese- og skriveopplæringen.  

Ta en titt i bøkene for å se hvordan de er laget og se tekstutvalget i Leseboken.

Her kan du bla i Synopsis håndbok og lesebok 

 

Ønsker du å bla i selve boken? 
Bestill vurderingseksemplar her

 

Nettressurs til elev med bl.a Guru og lydbok finner du her: 
- synopsis.fagbokforlaget.no