Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Transport og logistikk
Trinn: Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, arbeidsbøker, bokmål og nynorsk.

Last ned en enkel bokliste i pdf her.

Programområdet Transport og logistikk tilhørte tidligere utdanningsprogrammet Service og samferdsel, men er nå flyttet til Teknologi- og industrifag.

Vg2 transport og logistikk handler om håndtering og transport av gods og personer. Programfagene skal bidra til at elevene lærer å jobbe sikkert og effektivt innenfor regelverket, og at de gjennom arbeid med ulik teknologi, verktøy og maskiner utvikler mestringsfølelse og håndlag. Programfagene skal bidra til verdiskaping og å minimere energibruken og miljøbelastningen gjennom det daglige arbeidet. Programfagene skal videre bidra til å utvikle elevenes evne til samarbeid og kommunikasjon med medelever, kunder, leverandører og kolleger.

Ny lærerplan
Den nye versjonen av læreplanen for Vg2 transport og logistikk ble godkjent i midten av februar og innføres fra 1.8.2021.

Mens programområdet Transport og logistikk etter Kunnskapsløftet hadde to programfag på Vg2-nivå:
- Bransjeteknikk
- Transport og logistikk

har det nye programområdet tre programfag på Vg2-nivået:
- Transport, logistikk og løfteoperasjoner
- Bransjelære
- Bransjeteknikk

Programfagene gir elevene kompetanse til å avlegge løyveeksamen hos Statens vegvesen.

Fagbokforlaget utvikler lærebøker og arbeidsbøker på bokmål og nynorsk for programfagene Transport, logistikk og løfteoperasjoner og Bransjelære.

Gunnar Ottersen er førstelektor i logistikk ved Handelshøgskolen UIT, Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid i gods- og transportvirksomheter, dessuten mange års praksis fra undervisning innen fagområdet.

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med produktsjef Heidi Bunæs Bang: heidi.bang@fagbokforlaget.no. Telefon: 97554859.

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Marit Langeland Reegård: marit.langeland-reegaard@fagbokforlaget.no. Telefon: 95296764

Lærebøkene tilbys også som d-bøker (digitale bøker) på både bokmål og nynorsk.
D-bøkene kan kjøpes enkeltvis eller som en digital pakke som gir tilgang til alle de vi har tilgjengelig.

I tillegg har vi utviklet en gratis nettressurs til programområdet:

https://transport.fagbokforlaget.no/

Nettressursen til Transport og logistikk VG2 inneholder følgende:
For elevene: Gratis løsningsforslag til en del av oppgavene i begge arbeidsbøkene.
For lærerne: Gratis løsningsforslag til alle oppgavene i begge arbeidsbøkene. Gratis powerpoint til begge grunnbøkene.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun