Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Transport og logistikk
Programfag: Transport, logistikk og løfteoperasjoner, Bransjelære og Bransjeteknikk  
Trinn: Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter:  Lærebøker, arbeidsbøker, digitale bøker, nettressurs og digitalt læreverk .

Transport og logistikk vg2 er et læreverk som omhandler logistikkvirksomhet, i tillegg til planlegging og gjennomføring av transport av gods og personer samt rammebetingelser og økonomisk styring knyttet til dette. Målet er at elevene skal lære seg å jobbe sikkert og effektivt, og utvikle mestringsfølelse, samarbeidsevner og god kommunikasjon. Videre skal de lære seg å bidra til verdiskapning og å minimere miljøbelastningen gjennom det daglige arbeidet. 

Vi tilbyr lærebøker og arbeidsbøker som trykt og digitalt for programfagene; Transport, logistikk og løfteoperasjoner og Bransjelære. Bøkene tar eleven systematisk gjennom kompetansemålene.  

Digitalt 
Transport og logistikk vg2 nettressurs har godt med innhold og er et viktig supplement til lærebøkene.    

I programfaget Bransjeteknikk tilbyr vi et heldigitalt læremiddel som består av fire ulike fagområder/kurs som dekker alle læreplanmålene i programfaget.
Bransjeteknikk vg2 tilbyr:  
- Grunnkurs ADR transport av farlig gods 
- Teorikurs klasse B personbil  
- Truck 
- Løfteredskap 

Grunnkurset i ADR-farlig gods og teorikurs for klasse B har i tillegg innlest lyd på begge målformer. Kursene er rikt illustrerte med figurer, bilder og animasjoner, samt spørsmål til slutt i hvert kapittel. Det digitale læremiddelet inneholder også en fagartikkel om automatisering, en rekke filmer om førstehjelp, HMS og psykososialt arbeidsmiljø. Elevene kan slå opp i en illustrert begrepsdatabase som forklarer vanskelige fagbegreper og de kan ta i bruk dokumentasjonsverktøyet for å lære seg å skrive CV, søknad, arbeidslogg og rapport. 

Gunnar Ottersen er førstelektor i logistikk ved Handelshøgskolen UIT, Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid i gods- og transportvirksomheter, dessuten mange års praksis fra undervisning innen fagområdet.

Ottesen er forfatter av bøkene Transport, logistikk og løfteoperasjoner og Bransjelære.

Den digitale ressursen til Bransjeteknikk er utviklet av Fagbokforlaget med følgende samarbeidspartnere på innholdssiden: Angerman Forlag AS, Learn trafikkskole AS og Bernhard Hauge fra Åsane trafikkskole. 

Lærebøkene tilbys også som d-bøker (digitale bøker) på både bokmål og nynorsk.
D-bøkene kan kjøpes enkeltvis eller som en digital pakke som gir tilgang til alle de vi har tilgjengelig.

I tillegg har vi utviklet en gratis nettressurs til programområdet:

https://transport.fagbokforlaget.no/

Nettressursen til Transport og logistikk VG2 inneholder følgende:
For elevene: Gratis løsningsforslag til en del av oppgavene i begge arbeidsbøkene.
For lærerne: Gratis løsningsforslag til alle oppgavene i begge arbeidsbøkene. Gratis powerpoint til begge grunnbøkene.

På samme side ligger også nettressursene til programfaget Bransjeteknikk. 

Denne ressursen  dekker opplæringsplan innen sertifisert sikkerhetsopplæring til
Modul 1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Modul 2.2 - Truck
Modul 2.3 – Løfteredskap (G11) 

Fra høsten 2023 vil ressursen også dekke det resterende innholdet i læreplanen til Bransjeteknikk; 
Teoretisk opplæring for førerkort klasse B og grunnopplæring i transport av farlig gods. 

Tilgang til Bransjeteknikk krever eget abonnement og koster nå kr 624 kr inkl. mva.  per tilgang. 

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no eller foreta din bestilling her: Bransjeteknikk Vg2 truck og løfteredskap

For vurderingseksemplar, prøvetilganger, priser og tilbud, ta kontakt med salgs- og kundekonsulent Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no  Telefon: 97556656

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no Telefon: 90696127

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med forlagsredaktør Heidi Bunæs Bang heidi.bang@fagbokforlaget.no Telefon: 97554859

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun