Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Matematikk
Trinn: 1-7
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Elevbok med konkreter, lærerveiledning, leksebok (1–2. trinn), digitale bøker, klasseromsplakater
Nettressurs for elever og lærere med blant annet løsningsforslag og animasjoner 

VOLUM er et splitter nytt matteverk til fagfornyelsen. VOLUM inneholder varierte oppgaver med ulik vanskelighetsgrad og utfordringer tilpasset den enkelte elev. Undring, utforsking og samarbeid skal bidra til at alle elever får oppleve matematikk som meningsfylt og engasjerende.

VOLUM gir elevene god tid til å utvikle egen forståelse og mestring i å anvende ferdighetene sine i forskjellige matematiske sammenhenger. Læringsfellesskapet skal gi en trygg ramme der elevene får øvelse i å kommunisere, dele ideer og argumentere gjennom det matematiske språket. Solveig Lid Balls humoristiske, varme og informative illustrasjoner bidrar til å gjøre faget levende.

Bøker for hele eller deler av 1. 2. 5. og 6. trinn er tilgjengelige nå.
Du kan også bestille vurderingseksemplar for disse trinnene. 
De første bøkene for 3. trinn kommer i 2022, og 4. og 7. trinn er planlagt utgitt fra 2023. 

Med VOLUM får du:

  • Lærebok og oppgavebok i ett
  • Lærerveiledning med faglig støtte og forslag til organisering
  • Varierte oppgaver og aktiviteter som ivaretar kjerneelementene
  • Tilrettelagt opplæring gjennom et utvalg av oppgaver tilpasset ulike elever
  • Fast ukentlig økt med spill, lek og aktiviteter
  • Elevaktivisering med øvelse i matematisk kommunikasjon og argumentasjon

Om forfatterne

Audun Rojahn Olafsen er cand. scient og arbeider som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Han underviser i matematikk og matematikkdidaktikk på grunnskolelærer-utdanningen og på PPU-studiet. Kompetansehevingskurs og videreutdanningskurs for lærere i grunn- og videregående skole inngår i arbeidsfeltet. Audun har skrevet lærebøker for både grunnskolen og høgskolen.

Åse Marie Bugten er cand. mag i geografi ved Universitetet i Oslo, og har matematikk, fysikk, kjemi og geofag fra NTH i Trondheim. Åse har undervisningsbakgrunn fra grunnskolen i fagene matematikk og naturfag. 

Morten Johannessen er cand. scient i matematikk ved Universitetet i Oslo og har PPU fra Høgskolen i Østfold. Morten underviser i matematikk ved Kirkeparken videregående skole.

Odd Tore Kaufmann er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk og ansatt ved Høgskolen i Østfold der han arbeider på grunnskolelærerutdanningen. I flere år har Odd Tore arbeidet med skoleutvikling i Norge med fokus på samspillet mellom lærer og elev.

Helene Eireen Taasaasen Korsvold er lærer på barnetrinnet og er fagansvarlig i matematikk. Hun har fordypning i engelsk og matematikk, med et spesielt engasjement for matematikkfaget. Helene har matematikkstudier ved Høgskolen i Oslo, Telemark, Buskerud og Østfold.

Bo Nordlie Johansen er lærer ved Hvaler barne- og ungdomsskole. Han arbeider i dag på ungdomstrinnet, men har også erfaring som lærer på mellomtrinnet. Bo har en variert studiebakgrunn, og har blant annet bachelorgrad i matematikk fra Universitetet i Oslo.

Gina Onsrud arbeider ved Nardo skole i Trondheim. Gina fikk Holmboeprisen i 2012 for sitt arbeid med å gjøre matematikkfaget attraktivt og levende for elevene. Gina har i tillegg hatt engasjement ved Matematikksenteret og ved Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter i Verdal.

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de oftest stilte spørsmålene om Volum.
Om du lurer på noe som du ikke får svar på her, kan du gjerne ta kontakt via undervisning@fagbokforlaget.no  

Hvilke bøker kan vi velge blant til de ulike trinnene?

Vi lager én elevbok, én lærerveiledning og én leksebok per halvår. I tillegg får dere konkretiseringsmateriell til hver elevbok. Bøkene blir også gitt ut som digitale bøker. Vi lager én innholdsrik elevbok per halvår, med varierte oppgavetyper og hvor den matematiske samtalen blir en naturlig del av undervisningen. Her finner dere åpne, rike, problemløsende oppgaver, i tillegg til aktiviteter og gjøremål som gir grunnleggende ferdighetstrening. Dere møter mange oppgaver som har lav inngangsterskel og høyt utviklingspotensiale. Vi lager konkreter til hver elevbok, som dere får med når dere bestiller elevbøkene. Det betyr at vi ikke har en elevbok og en oppgavebok. På den måten er det færre bøker å forholde seg til, prisen blir lavere, og hele klassen samles rundt samme tema – spesielt i oppsummering av timen, hvor alle kan ha samme referanser.

Jeg liker strukturen i elevbøkene, men er vi avhengige av å følge boka slavisk i hver time?

Strukturen er bygget opp leksjonsvis – der fire påfølgende undervisningstimer legger til rette for at elevene kan arbeide med noe nytt stoff, og få tid til å øve på og forstå stoffet i ulike sammenhenger. Elevboken bør ligge på skolen. Den har et stort og variert oppgavemangfold, slik at du som lærer kan gjøre gode og bevisste valg med tanke på hvilket fokus og aktiviteter du ønsker elevene skal ha i økten. Det er ikke meningen at elevene skal gjøre alle oppgavene, men vi ønsker å legge til rette for at alle elevene har gjøremål som utfordrer og er tilpasset elevens ferdigheter. Vår erfaring er at alle aktiviteter og gjøremål bør ha fokus på det temaet dere holder på med i matematikk. Vi har laget et matematikkverk som legger vekt på forutsigbarhet slik at elevene skal kunne vite hva som møter dem fra økt til økt. Vi mener at forutsigbarhet kan være med på å skape positive forventninger.

Hva ligger i den digitale ressursen?

Vi lager digitale elevoppgaver til hver leksjon i bøkene. Vi erfarer lavere læringsutbytte av at elevene sitter alene på nett for å løse matteoppgaver enn ved samarbeid. Vi vil oppfordre dere til å la elevene arbeide sammen på maskinene - gjerne to og to - slik at de kan samtale, diskutere og løse gjøremålene med tanke på læringsfellesskapet. Det er viktig at de får bruke språket sitt også i arbeidet med digitale gjøremål.

Hvordan legger dere til rette for tilpasset opplæring?

Vi mener det er viktig at alle i klassen er en del av læringsfellesskapet. Kommunikasjon, diskusjon og utforskning er sentralt i ny læreplan. Det betyr at alle elever – både de som synes matte er vanskelig og de som er veldig sterke – skal oppleve at de får gjøremål tilpasset sitt nivå, samtidig som de opplever at de har en viktig rolle og er inkludert i læringsfellesskapet. Kjerneelementene er noe av det nye og positive med den nye læreplanen – de har synliggjort sentrale arbeidsmetoder i matematikkfaget. Vi har valgt å strukturere elevbøkene slik at du som lærer og elevene har 4 sider – til hver økt å velge aktiviteter og oppgaver fra. På disse sidene arbeider elevene med samme tema, og dere finner gjøremål som utfordrer alle.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun