Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Matematikk
Trinn: 1-7
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Elevbok, leksebok, lærerveiledning, nettressurs, konkreter, plakater

VOLUM er et splitter nytt matteverk til fagfornyelsen. Med VOLUM er det ikke meningen at alle elevene skal gjøre alle oppgavene, men at de får undre seg, diskutere og utforske sammen over tid. Med VOLUM skal alle elever få oppleve matematikk som meningsfylt og engasjerende.

VOLUM bidrar til at eleven får god tid til å forstå, anvende og utfordre ferdighetene sine i forskjellige matematiske sammenhenger. I et trygt og raust læringsfellesskap kan elevene argumentere og dele ideer for å utvikle et felles, presist og hensiktsmessig matematisk språk. Solveig Lid Balls humoristiske og varme illustrasjoner bidrar til å gjøre faget levende.

Bøker for hele eller deler av 1. 2. 5. og 6. trinn er tilgjengelig nå.
Du kan også bestille vurderingseksemplar for disse trinnene. 
De første bøkene for 3. trinn kommer i 2022, og 4. og 7. trinn er planlagt utgitt fra 2023 av.

Med VOLUM får du:

  • En tydelig og forutsigbar struktur
  • Stort og variert oppgavemangfold
  • Oppgaver som utfordrer elevenes matematiske tenkning
  • Støtte i arbeidet med den matematiske samtalen
  • Strukturert og informasjonsrik lærerveiledning som tar deg gjennom hver undervisningsøkt
  • Motiverende illustrasjoner som bidrar til å konkretisere matematiske begreper
  • Konkreter til alle elevene
  • Leksehefter som bidrar til å styrke skole-hjem-samarbeidet

Nå kan du bla i alle de tilgjengelige bøkene!

Klikk her for å bla i Volum

Om forfatterne

Audun Rojahn Olafsen er er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, hvor han underviser på allmennlærerutdanningen og på PPU-studiet. I tillegg til å undervise studenter i matematikk og matematikkdidaktikk, har Audun flere kompetansehevingskurs og videreutdanningskurs for lærere i grunn- og videregående skole. Audun er lærebokforfatter både for grunnskolen og høgskolen.

Bo Nordlie Johansen er lærer ved Hvaler barne- og ungdomsskole.  Han arbeider i dag på ungdomstrinnet, men har også erfaring som lærer på mellomtrinnet.  Bo har en variert studiebakgrunn, og har blant annet en bachelorgrad i matematikk fra Universitetet i Oslo.

Helene Eireen Taasaasen Korsvold er lærer på barnetrinnet og er fagansvarlig i matematikk. Hun har fordypning i engelsk og matematikk, med et spesielt engasjement for matematikkfaget. Hun har med sin varierte studiebakgrunn tatt matematikkstudier ved både Høgskolen i Oslo, -Telemark, -Buskerud og -Østfold.

Odd Tore Kaufmann er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk og ansatt ved Høgskolen i Østfold. I flere år har Odd Tore arbeidet med skoleutvikling i Norge. Arbeidet har hatt stort fokus på samspillet mellom lærer og elev. Han arbeider ved grunnskolelærerutdanningen og er i tillegg lærebokforfatter for matematikk på barneskolen.

Gina Onsrud arbeider ved Nardo skole i Trondheim. Hun er en lærer som virkelig brenner for matematikkfaget, ikke minst for den grunnleggende ferdigheten å regne. Gina fikk Holmboeprisen i 2012 for sitt arbeid med å gjøre matematikkfaget attraktivt og levende for elevene samtidig som hun holder et høyt faglig fokus. Gina Onsrud hadde et engasjement ved Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen i perioden 2006 - 2010. Der arbeidet hun blant annet med Nasjonale prøver i regning og med å utvikle matematikkrommet ved Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter i Verdal.

Åse Bugten har blant annet studert matematikk, fysikk, kjemi og geofag ved NTH i Trondheim, og ved Universitetet i Oslo. Åse har arbeidet flere år som lærer i grunnskolen og undervist i matematikk og naturfag. 

Fornøyd-garanti for læreverk i 2020

Å binde seg til et læreverk man skal benytte i mange år fremover er utfordrende. 
For å gjøre valget enklere, tilbyr vi våre nye læreverk til fagfornyelsen med fornøyd-garanti i 2020.

Det betyr at dere i ro og mak kan bruke høsten til å vurdere om læreverket passer i deres undervisning. Om dere ikke er fornøyde, refunderer vi kjøpet og verket kan leveres tilbake uten returkostnader.

LES MER OM VÅR FORNØYD-GARANTI HER

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de oftest stilte spørsmålene om Volum.
Om du lurer på noe som du ikke får svar på her, kan du gjerne ta kontakt via undervisning@fagbokforlaget.no  

Hvilke bøker kan vi velge blant til de ulike trinnene?

Vi lager én elevbok, én lærerveiledning og én leksebok per halvår. I tillegg får dere konkretiseringsmateriell til hver elevbok. Bøkene blir også gitt ut som digitale bøker. Vi lager én innholdsrik elevbok per halvår, med varierte oppgavetyper og hvor den matematiske samtalen blir en naturlig del av undervisningen. Her finner dere åpne, rike, problemløsende oppgaver, i tillegg til aktiviteter og gjøremål som gir grunnleggende ferdighetstrening. Dere møter mange oppgaver som har lav inngangsterskel og høyt utviklingspotensiale. Vi lager konkreter til hver elevbok, som dere får med når dere bestiller elevbøkene. Det betyr at vi ikke har en elevbok og en oppgavebok. På den måten er det færre bøker å forholde seg til, prisen blir lavere, og hele klassen samles rundt samme tema – spesielt i oppsummering av timen, hvor alle kan ha samme referanser.

Jeg liker strukturen i elevbøkene, men er vi avhengige av å følge boka slavisk i hver time?

Strukturen er bygget opp leksjonsvis – der fire påfølgende undervisningstimer legger til rette for at elevene kan arbeide med noe nytt stoff, og få tid til å øve på og forstå stoffet i ulike sammenhenger. Elevboken bør ligge på skolen. Den har et stort og variert oppgavemangfold, slik at du som lærer kan gjøre gode og bevisste valg med tanke på hvilket fokus og aktiviteter du ønsker elevene skal ha i økten. Det er ikke meningen at elevene skal gjøre alle oppgavene, men vi ønsker å legge til rette for at alle elevene har gjøremål som utfordrer og er tilpasset elevens ferdigheter. Vår erfaring er at alle aktiviteter og gjøremål bør ha fokus på det temaet dere holder på med i matematikk. Vi har laget et matematikkverk som legger vekt på forutsigbarhet slik at elevene skal kunne vite hva som møter dem fra økt til økt. Vi mener at forutsigbarhet kan være med på å skape positive forventninger.

Hva ligger i den digitale ressursen?

Vi lager digitale elevoppgaver til hver leksjon i bøkene. Vi erfarer lavere læringsutbytte av at elevene sitter alene på nett for å løse matteoppgaver enn ved samarbeid. Vi vil oppfordre dere til å la elevene arbeide sammen på maskinene - gjerne to og to - slik at de kan samtale, diskutere og løse gjøremålene med tanke på læringsfellesskapet. Det er viktig at de får bruke språket sitt også i arbeidet med digitale gjøremål.

Hvordan legger dere til rette for tilpasset opplæring?

Vi mener det er viktig at alle i klassen er en del av læringsfellesskapet. Kommunikasjon, diskusjon og utforskning er sentralt i ny læreplan. Det betyr at alle elever – både de som synes matte er vanskelig og de som er veldig sterke – skal oppleve at de får gjøremål tilpasset sitt nivå, samtidig som de opplever at de har en viktig rolle og er inkludert i læringsfellesskapet. Kjerneelementene er noe av det nye og positive med den nye læreplanen – de har synliggjort sentrale arbeidsmetoder i matematikkfaget. Vi har valgt å strukturere elevbøkene slik at du som lærer og elevene har 4 sider – til hver økt å velge aktiviteter og oppgaver fra. På disse sidene arbeider elevene med samme tema, og dere finner gjøremål som utfordrer alle.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun