Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Matematikk
Trinn: 1-7
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Elevbok med konkreter, lærerveiledning, leksebok (1–2. trinn), digitale bøker, klasseromsplakater
Nettressurs for elever og lærere: Volum Basis, kopioriginaler, løsningsforslag, digitale konkreter og animasjoner mm.
VOLUM er et nytt matematikkverk til Fagfornyelsen.
Med VOLUM får dere

  • Elevbok – lærebok og oppgavebok i ett
  • Volum Basis – enklere oppgaver
  • Lærerveiledning – utfyllende faglig og didaktisk støtte
  • Varierte oppgaver og aktiviteter som ivaretar kjerneelementene
  • Tilrettelagt opplæring der elevene kan velge mellom ulike oppgavetyper og vanskelighetsgrad
  • Fast ukentlig økt med spill, lek og aktiviteter
  • Elevaktivisering med undring og utforsking og øvelse i matematisk kommunikasjon og argumentasjon

Hvert trinn har to elevbøker, én for hvert semester. Bøkene er bygd opp av leksjoner med fire økter, der oppgaver og aktiviteter er knyttet til utforsking, samarbeid og ferdighetstrening. Volum Basis er tilpasset elever med behov for færre og enklere oppgaver.

Mer om komponenter og innhold under Informasjonsfilmer.

Solveig Lid Ball har illustrert bøkene og bidratt til å gjøre matematikken levende gjennom sine humoristiske, varme og informative tegninger.

Elevbøkene for 1.–6. trinn er tilgjengelige fra høstsemesteret. Elevbok 4B vil være klar fra januar 2024.
For 7. trinn tilbys prøveutgaver fram til bøkene er ferdigstilt.

Om forfatterne

Audun Rojahn Olafsen er cand. scient og arbeider som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold der han underviser i matematikk og matematikkdidaktikk på grunnskolelærerutdanningen og på PPU-studiet. Kompetansehevingskurs og videreutdanningskurs for lærere i grunn- og videregående skole inngår også i arbeidsfeltet. Audun har skrevet lærebøker for både grunnskolen og høgskolen.

Åse Marie Bugten er cand. mag i geografi ved Universitetet i Oslo, og har matematikk, fysikk, kjemi og geofag fra NTH i Trondheim. Åse har undervisningsbakgrunn fra grunnskolen i fagene matematikk og naturfag. 

Morten Johannessen er cand. scient i matematikk ved Universitetet i Oslo og har PPU fra Høgskolen i Østfold. Morten underviser i matematikk ved Kirkeparken videregående skole.

Odd Tore Kaufmann er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk og ansatt ved Høgskolen i Østfold der han arbeider på grunnskolelærerutdanningen. I flere år har Odd Tore arbeidet med skoleutvikling i Norge med fokus på samspillet mellom lærer og elev.

Helene Eireen Taasaasen Korsvold er lærer på barnetrinnet og er fagansvarlig i matematikk. Hun har fordypning i engelsk og matematikk, med et spesielt engasjement for matematikkfaget. Helene har matematikkstudier ved Høgskolen i Oslo, Telemark, Buskerud og Østfold.

Bo Nordlie Johansen er lærer ved Hvaler barne- og ungdomsskole. Han arbeider i dag på ungdomstrinnet, men har også erfaring som lærer på mellomtrinnet. Bo har en variert studiebakgrunn, og har blant annet bachelorgrad i matematikk fra Universitetet i Oslo.

Gina Onsrud arbeider ved Nardo skole i Trondheim. Gina fikk Holmboeprisen i 2012 for sitt arbeid med å gjøre matematikkfaget attraktivt og levende for elevene. Gina har i tillegg hatt engasjement ved Matematikksenteret og ved Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter i Verdal.

Hva skjer på fagkveldene og skolebesøk?

Audun vil presentere læreverkets idéer, struktur og metodiske muligheter. I tillegg kan dere kan velge to av de følgende emnene til kurset:
- Dybdelæring og spiralprinsippet 
- De fire regneartene på 1.-4. trinn
- Divisjon (delings- og målingsdivisjon)
- Undring og utforsking
- Eget forslag

Kursholderen
Audun Rojahn Olafsen er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Han underviser i matematikk og didaktikk ved grunnskolelærerutdanningen (GLU) og PPU og innen Etter- og videreutdanning av lærere.
Skolebesøkene og fagveldene er gratis, og vi er fleksible når det gjelder tid og varighet.

Se oversikt over fagkvelder og skolebesøk her

Om du lurer på noe – ta gjerne kontakt via undervisning@fagbokforlaget.no 

eller

Geena Hvidsten
tlf: 94848386
epost: geena.hvidsten@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun