Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Tysk II
Trinn: Vg1-vg2. Studieforberedende utdanningsprogram
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Tekst- og arbeidsbok, arbeidsgrammatikk, lærerressurs, nettressurs

Nye Weiter geht’s fokuserer på at elevene skal kunne uttrykke egne ønsker, meninger og følelser, samt lære å samhandle om dagligdagse temaer. Elevene møter et moderne tysk språk, med et aktualisert innhold som følger kjerneelementene i fagfornyelsen.

Strukturen i verket er laget for å stimulere til økt ordforråd: Det er et rikt utvalg av gloser til alle tekster, egne gloselister samt at mange av bildene i boka inneholder gloser og fraser som hjelper eleven med å forstå hvordan ord brukes i ulike kontekster. Elevene inspireres til muntlig bruk av språket fra dag én, gjennom ulike typer oppgaver.

En kombinasjon av autentiske og tilrettelagte tekster gir god variasjon i vanskelighetsgraden. I tillegg kan elevene jobbe videre med kulturelle uttrykksformer knyttet til blant annet: omgangsformer, tradisjoner og skikker, musikk, kunst og litteratur.

De ulike oppgaveformene oppfordrer elevene til å bruke og videreutvikle egne strategier for lesing, skriving, lytting, tale, samhandling, ord- og grammatikklæring.

Nyheter:

  • revidert etter fagfornyelsen 2020
  • nye tekster om blant annet politikk og bærekraft
  • flere spennende oppgaver
  • spill som bidrar til en kreativ måte å lære seg tysk på
  • større fokus på utvikling av ordforrådet

Anne-Marie Schulze er cand. philol. fra Universitetet i Oslo og Christian Albrechts Universität i Kiel med tysk, norsk og latin i fagkretsen. Hun underviser i tysk og norsk ved Kristelig Gymnasium i Oslo. Anne-Marie er en erfaren lærer og kursholder, og har skrevet flere læreverk for grunnskole og videregående skole, i norsk og tysk.

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de oftest stilte spørsmålene om Weiter geht's.
Om du lurer på noe som du ikke får svar på her, kan du gjerne ta kontakt via undervisning@fagbokforlaget.no

Hvor mye av innholdet i Weiter geht’s Tekst- og arbeidsbok er nye tekster?

Av de ca. 100 tekstene i nye Weiter geht’s, er 50 av disse helt nye. I tillegg har vi oppdatert en del av de tekstene som er beholdt.

Har oppgavene i Weiter geht’s Tekst- og arbeidsbok en fasit?

Oppgavene med spørsmål til tekstene, «Worum geht’s?», har ingen egen fasit, fordi svarene finnes i teksten.

Til noen av oppgavene hvor elevene f.eks. skal finne riktig rekkefølge på setninger eller til oppgaver hvor elevene skal finne ord som gjemmer seg i et bokstavkryss, finnes det fasit. Til disse oppgavene står det følgende setning: «Die Lösung findest du hinten im Buch auf Seite XX».

Når det gjelder de andre oppgavene, der mange av dem er muntlige oppgaver og oppgaver hvor elevene må samarbeide med hverandre og praktisere tysk muntlig, vil det ikke alltid være noe riktig eller galt svar, derfor har ikke disse fasit.

Egen arbeidsgrammatikk – er det en egen bok som også er nyutgitt?

Weiter geht’s Arbeidsgrammatikk er en frittstående arbeidsbok. Det er ikke gjort store endringer fra forrige utgave av denne, fordi den fremdeles fungerer tilfredsstillende etter de nye læreplanmålene. Den har imidlertid fått nytt design. I Arbeidsgrammatikken er det fasit til alle oppgaver. Denne anbefaler vi i trykt utgave til elevene. Den digitale utgaven er ment som tavlebok og vurderingseksemplar til lærer.

Hvor mye av innholdet i Weiter geht’s nettressurs elev er nye tekster?

Til alle kapitlene i boka er det laget nye glosetreningsoppgaver. Disse kan løses i nettressursen. Landeskunde-stoffet fra nettressursen fra den første utgave videreføres i den nye ressursen, sammen med grammatikkoppgavene. I nettressurs lærer vil det foreligge nye årsplaner og undervisningsopplegg.

I tillegg får du en alfabetisk gloseliste med alle glosene fra boka i en PDF som kan lastes ned og skrives ut. Denne finner du i både elevressursen og lærerressursen.

Vi har valgt å konsentrere oss om gloser og grammatikk i den nye nettressursen, fordi dette er det som blir mest brukt.

 

Kan Weiter geht’s Tekst- og arbeidsbok brukes uten grammatikken i nettressursen? Er det tilstrekkelig med øvinger i boka?

I Weiter geht’s Tekst- og arbeidsbok vil du finne korte grammatikkoppgaver i slutten av hver leksjon «Teste deine Sprache», som tar utgangspunkt i temaet i kapittelåpneren. Det er også en minigrammatikk bakerst i boka.

Vi anbefaler å benytte Weiter geht’s Arbeidsgrammatikk i tillegg for å få tilstrekkelig med grammatikkoppgaver. Dette er en ren arbeidsbok med fokus på grammatikk. Der finnes du et rikt utvalg av oppgaver som innfyllingsoppgaver, oversettelsesoppgaver, spill og rebuser. I tillegg finnes det en minigrammatikk før grammatikkoppgavene.

I tillegg finnes det mange interaktive grammatikkoppgaver i nettressursen.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun