Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Verktøyhold
Gå til ressurs
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Forventes utgitt 01.07.2024
79,-

Verktøyhold
Fagbok treindustri

Verktøyhold tilhører en serie på i alt 12 bøker og 12 lydbøker som Fagbokforlaget i samarbeid med Stiftelsen Norges Byggskole gir ut i 2019–21. De bygger på tidligere utgivelser av fagbøker innen trelastfaget, utgitt av Norges Trelastskole. Målgruppen for denne serien er lærlinger ogpraksiskandidater som skal forberede seg til tverrfaglig teoretisk eksamen i Trelastfaget Vg3.


Alle bøkene i serien er oppdatert til forholdene innen faget anno 2020. Stiftelsen har som overordnet målsetning åfremme kompetansen i treindustrien og byggenæringen for øvrig, og er glad for den fornyelsen av fagstoffet som disse bøkene nå gir mulighet for. Ved siden av Verktøyhold utgjør utgivelsene i alt disse titlene:

 1. Norsk treindustri - en bransjeoversikt
 2. Sagmaskiner
 3. Produksjon av høvellast
 4. Sortering av trelast
 5. Høvelmaskiner
 6. Tørking og energiproduksjon
 7. Treteknologi
 8. Produksjon av skurlast
 9. Styrings - og reguleringsteknikk i trelastindustrien
 10. Kvalitetssikring i trelastindustrien
 11. Produksjon av limtre
Forfattere:
ISBN:
9788211049483
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
88
Trinn:
VG3
Verktøyhold