Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Vitenskapsteori i psykologiske fag
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 01.08.2023
399,-

Vitenskapsteori i psykologiske fag

Denne boken tar leseren gjennom grunnlaget for psykologiske fag. Slik gir den en bedre forståelse av hvilken type vitenskap psykologi er. Psykologi består av både naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige strømninger. Boken tegner dermed et bilde av et sammensatt fag med ulike vitenskapsteoretiske skoler og teoretikere. 

Psykologisk kunnskap har ofte et praktisk siktemål. Dermed har forholdet mellom vitenskap og praksis fått et eget kapittel i boken. Det samme har mentale fenomen, som er psykologiens primære studieobjekt. Ettersom faget er metodisk pluralistisk, har boken kapitler som omhandler henholdsvis kvantitative og kvalitative metoder.

Forfattere:
ISBN:
9788245034783
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
240
Vitenskapsteori i psykologiske fag