Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Vitenskapsteori i psykologiske fag

Hvilken type vitenskap er psykologi? Hva mener vi med psykologisk kunnskap? Denne boken tar leseren gjennom grunnlaget for psykologiske fag. Psykologi er både naturvitenskapelig, humanistisk og samfunnsvitenskapelig. Boken tegner dermed et bilde av et sammensatt fag med ulike vitenskapsteoretiske skoler og teoretikere. 

Psykologisk kunnskap har ofte et praktisk siktemål. Dermed tematiseres forholdet mellom vitenskap og praksis. Boken har også et eget kapittel som omhandler mentale fenomen. Psykologi er metodisk pluralistisk. Derfor har boken kapitler som omhandler kvantitativ og kvalitativ metode.

Henrik Berg (f. 1983) er professor i vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Agder. Han er utdannet psykolog og filosof. 


Forfattere:
ISBN:
9788245034783
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
255
Vitenskapsteori i psykologiske fag