Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
link 1 Pupils book
Språk
Engelsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
49,-

link 1 Pupils book
Engelsk for barnetrinnet

link er et læreverk i engelsk for hele barnetrinnet. Verket er et friskt pust i engelskundervisningen og vektlegger felles, flerfaglige aktiviteter og dybdelæring. I link har vi fokus på interkulturell kompetanse, og vi følger fem gjennomgangsfigurer, fra 1. til 7. klasse. link bygger på oppdaterte læreplaner og tar elevene på alvor i en ny hverdag.

Oversikt og dybdelæring gir sammenheng i lærestoffet. Arbeid med interkulturell kompetanse setter engelskfaget i en global sammenheng. Engelskspråklige tekster gir bakteppe for nye perspektiver. Lese- og skrivestrategier lar elevene jobbe aktivt med innhold. Oppgaver med vekt på utforsking utvikler elevenes evne til refleksjon. Elevene jobber med kommunikasjon gjennom samhandling og fellesskap. Systematisk språklæring gir et godt grunnlag for videre arbeid med faget.

Komponenter på 1. trinn
  • link 1 Pupil’s book
  • link 1 Teacher’s Guide
  • link 1–4 Flashcards
Digitale ressurser for elev og lærer. Alle bøker er tilgjengelige i digital utgave, som d-bok.

Les mer om verket på www.fagbokforlaget.no
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211048554
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
72
Trinn:
1
link 1 Pupils book