Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
link nettressurs elev
Språk
Engelsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
0,-

link nettressurs elev

link er et nyskapende engelskverk for barnetrinn 1–7. Verket tar utgangspunkt i at språkundervisningen skal bidra til å utvikle og styrke elevenes nysgjerrige blikk på verden rundt seg. 

Aktivitet, tverrfaglighet og interkulturell kompetanse er nøkkelbegreper i verket. link er et helt nytt læreverk til fagfornyelsen.

Nettressurs for elev inneholder interaktive oppgaver til øving og repetisjon og følger samme kapittelstruktur som bøkene.

link 5. trinn er komplett i 2021, 6. trinn i 2022 og 7. trinn i 2023.
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211043955
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
link
link nettressurs elev