Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
689,-

Økonomistyring

Denne innføringsboken i bedriftsøkonomi kobler fagområdene økonomistyring, finansregnskap og prosjektanalyse sammen og gir et faglig grunnlag for beslutninger på kort og lang sikt. Utgangspunktet for boken er at økonomistyring bidrar til å redusere usikkerhet, bedre kvalitet og justere innhold i virksomhetens strategi, som er forhåndsforestillinger om hvordan virksomheten og verden omkring vil arte seg fremover i tid.

Boken er skrevet både for bachelorstudier i økonomi og administrasjon og for andre studier hvor en ønsker å fremme grunnleggende økonomiforståelse. Vi legger vekt på å begrunne metodene som beskrives, belyser dem med praksisnære eksempler og følger opp med refleksjonsspørsmål gjennom alle bokens kapitler.

Til boken hører en arbeidsbok. Arbeidsboken inneholder egentreningsoppgaver og større oppgaver som egner seg til oppgaveprogrammer i kurs. Egentreningsoppgavene innleder hvert kapittel i arbeidsboken og skal forsterke læringen fra å lese boken.

Aage Sending har lang praksis fra ledende stillinger innenfor økonomifunksjonen i Norge og utlandet. Han har vært fagansvarlig ved Handelshøyskolen BI.

Tor Tangenes er dosent i økonomisk styring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Forfattere:
ISBN:
9788245026788
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
555
Verk:
Økonomistyring av Sending og Tangenes
Økonomistyring