Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Arbeidsbok til økonomistyring

Arbeidsboken dekker grunnleggende økonomistyring med emnene grunnleggende regnskapsforståelse, kostnadsanalyse, kostnadsfordeling, produktkalkulasjon, kortsiktige beslutningsproblemer, kapasiteter og flaskehalser, prosjektanalyse og budsjettering. Arbeidsboken kan brukes i bachelorstudier i økonomi og administrasjon og i andre studier der studenter skal tilegne seg grunnleggende økonomiforståelse.

Arbeidsboken er skrevet med utgangspunkt i læreboken Økonomistyring. Den kan med fordel brukes i kombinasjon med andre lærebøker om de samme emnene.

Arbeidsboken inneholder tre oppgavekategorier egentreningsoppgaver med løsningsforslag bak i boken, kontrolloppgaver for å teste forståelsen av lærebokens delemner, og oppgaver der bare foreleser har løsningsforslag. Den siste kategorien egner seg for ulike læringsaktiviteter i klassesammenheng.

AAGE SENDING

har lang praksis fra ledende stillinger innenfor økonomifunksjonen i Norge og utlandet. Han har vært fagansvarlig ved Handelshøyskolen BI.

TOR TANGENES

er dosent i økonomisk styring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Forfattere:
ISBN:
9788245027990
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
400
Verk:
Økonomistyring av Sending og Tangenes
Arbeidsbok til økonomistyring