Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
101 digitale grep, 2. utg
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

101 digitale grep, 2. utg
En didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

Hva vil det si at en lærer har profesjonsfaglig digital kompetanse? Hva skiller digitale ferdigheter fra andre grunnleggende ferdigheter? Hvilken rolle kan digitale ressurser spille for elevenes refleksjon og dybdelæring? 

Dette er noen av spørsmålene som diskuteres i bokas første del. Her kan du også lese om hvordan digitale læringsressurser kan berike didaktikken og øke læringsutbyttet, skrive- og leseopplæring i det digitale klasserommet og omvendt undervisning.

Videre tematiseres utfordringer knyttet til digitalisering av skolen, og hvordan kildekritikk blir viktigere jo flere digitale tekster elevene møter.
Mens første del av boka består av vitenskapelige, fagfellevurderte artikler, inneholder den andre delen 101 digitale grep. Her bindes teori og praksis sammen på bakgrunn av empiriske erfaringer og klasseromsstudier. 

De praktiske oppleggene gir et rikt og variert repertoar som læreren kan benytte i undervisningen. Her fins en rekke grep som er fagovergripende, men også mange grep
som retter seg mot enkeltfag som norsk, matematikk, naturfag, musikk og samfunnsfag. I bokas appendiks finner du en oversikt over mer enn sytti digitale læringsressurser.
101 digitale grep bidrar med ny forskning på feltet digital didaktikk. 

Bokas målgrupper er forskere, lærerutdannere, lærere og studenter. Boka er en skattkiste for alle som skal jobbe med digital didaktikk i hele det 13-årige skoleløpet.

2. utgave av boka er oppdatert i tråd med Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20).

Andre bøker i 101-serien:
101 måter å lese leseleksa på (2012)
101 skrivegrep (2014)
101 måter å fremme muntlige ferdigheter på (2016)
101 litteraturdidaktiske grep (2018)
101 måter å aktivisere elever i matematikk (2019)
101 Ways to Work with Communicative Skills (2019)
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245034202
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
383
Verk:
101 serien
101 digitale grep, 2. utg