Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Automatiseringssystemer 1
Forfattere:
ISBN:
9788211044143
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Automatiseringssystemer
Trinn:
VG2, VG3
Automatiseringssystemer 1

Automatiseringssystemer 1
Styringsteknikk og måleteknikk

Dette læreverket dekker den nye læreplanen i faget automatiseringssystemer for Vg2 og Vg3 etter fagfornyelsen.

Automatiseringssystemer er et læreverk som ønsker å skape forståelse, inspirere og pirre elevenes nysgjerrighet. Læreverket består av to trykte lærebøker og en nettressurs.
Automatiseringssystemer 1 dekker blant annet elektriske motoranlegg, PLS, sensorer, mekanisk arbeid, datakommunikasjon, måleteknikk, pneumatikk, sikkerhet, plikter og rettigheter i arbeidslivet samt miljø og bærekraft.

Jon Eirik Standal Darre har undervist i automatiseringsfaget i 9 år og jobber som faglærer i automatisering ved Laksevåg og Bergen maritime videregående skole. Han er utdannet automatiker. Darre er ansatt i skolen som adjunkt med tilleggsutdanning og har gjennomført praktiskpedagogisk utdanning (PPU) i tillegg til flere videreutdanninger relatert til yrkespedagogikk.

Petter Skaraas arbeider som salgsdirektør for Emerson Automation Solutions. Han er utdannet fagskoleingeniør innen automasjon og har fagbrev som automatiker og skipselektriker. Han har i største del av karrieren hatt lederroller i selskaper med automasjon og måling som sin kjernevirksomhet.
Format
Språk
Forventes utgitt 02.11.2021
Antall
799,-

Bøker i samme serie