Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Bransjeteknikk, Vg2
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
319,-

Bransjeteknikk, Vg2
Transport og logistikk

Denne boka er tilpassa læreplanen i faget Bransjeteknikk på programområdet Transport og logistikk Vg 2 i den vidaregåande skulen. Boka er også aktuell som lærebok i teoridelen til fagbrev som yrkessjåfør/logistikkoperatør for privatistar, og ikkje minst for bedrifter som tilbyr undervisning innanfor bransjeteknikk.

Hovudemna i boka er:
- ulykkesberedskap
- lover og forskrifter
- bruk og vedlikehald av hjelpemiddel til transport
- handtering av farleg gods
- tryggleikskurs på bane og veg

Kvart kapittel blir avrunda med oppgåver. Til slutt i boka finn du øvingsoppgåver, og fasit til desse oppgåvene står heilt bak.

Bård Fadnes er lærar i transportfag, og han har mange års røynsle som yrkessjåfør og trafikklærar.

Forfattere:
ISBN:
9788211025517
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
92
Verk:
Service og samferdsel
Trinn:
VG2
Bransjeteknikk, Vg2