Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
219,-

Bruk av tolk i barnehagen
Barnehagens ansvar etter tolkeloven 2022

Barnehageloven inneholder ingen bestemmelser om ansvar for bruk av tolk. Navnet på den nye tolkeloven er: Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. Barnehager er «offentlige organer» og er derfor underlagt bestemmelsene i den nye tolkeloven som ble iverksatt 01.01.2022. 

Mange foreldre har begrensede norskferdigheter eller har hørselsutfordringer. Tolk kan derfor være nødvendig i barnehagen i en del tilfeller som møter, utviklingssamtaler, foreldresamtaler eller andre situasjoner hvor man drøfter viktige ting som gjelder barnets trivsel og utvikling.

Tolkeloven har to hovedformål: Den skal den bidra til å sikre rettssikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste for personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk. For det andre skal den bidra til at tolker holder et forsvarlig faglig nivå.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245049503
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
54
Bruk av tolk i barnehagen