Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Øystein Stette

Øystein Stette er utdannet lærer og spesialpedagog. Han har arbeidet flere år som lærer i grunnskolen og vært rektor ved Sagbakken skole i Molde i 13 år.Han har arbeidet ved Skoledirektøren i Møre og Romsdal, Statped, Kunnskapsdepartementet og ti år som avdelingsdirektør og seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, da med finansiering, tilskudd og spesialundervisning som arbeidsfelt.For Pedlex har Stette siden 1986 vært redaktør bl.a. for serien om lovverk for oppvekstsektoren, herunder Opplæringsloven med forskrifter, Privatskoleloven med forskrifter, Barnevernloven med forskrifter m.m.

Bøker av Øystein Stette

Bruk av tolk i barnehagen
Barnehagens ansvar etter tolkeloven 2022
Bokmål Heftet
Barnevernet og barnehagen
Bokmål Heftet
Ny opplæringslov 2024
Med forarbeider og lovspeil
Bokmål Heftet
Barnevernet og skolen
Ny barnevernslov 2023
Bokmål Heftet
Skolejuss
Rettslige krav ved tilsyn og klage
Bokmål Heftet
Barnevernsloven 2023
Med forskrifter og forarbeid
Heftet
Spesialpedagogisk hjelp og individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, e-bok
Bokmål E-bok
Ny barnevernslov - planlagt iverksatt fra 01.01.2023
Med merknader til nye bestemmelser
Bokmål Heftet
Ny mobbelov for barnehager, e-bok
Psykososialt barnehagemiljø
Bokmål E-bok
Regler for bilder, film og lydopptak i barnehagen, e-bok
Bokmål E-bok
Barnets beste i barnehagen, e-bok
§ 3 i barnehageloven
Bokmål E-bok
Spesialpedagogisk hjelp og individuelt tilrettelagt barnehagetilbud
Kommunens plikter, barn og foreldres rettigheter
Bokmål Heftet
Barnets beste i skolen
Elevenes rettigheter og skolens juridiske plikter
Bokmål Heftet
Vedtak om spesialundervisning
Rektors plikter og elevenes rettigheter
Bokmål Heftet
Opplæringslova og forskrifter
med forarbeider og tolkninger 2021-2022
Bokmål Heftet
Elevenes skolemiljø 2021
Opplæringsloven kapittel 9 A
Bokmål Heftet
Utagerende elever
Jussen ved bruk av sanksjoner, makt eller tvang
Bokmål Heftet
Ny mobbelov for barnehager
Bokmål Heftet
Barnets beste i barnehagen
§ 3 i barnehageloven
Bokmål Heftet
Regler for bilder, film og lydopptak i skolen
Bokmål Heftet
Regler for bilder, film og lydopptak i barnehagen
Bokmål Heftet
Jussen i skolemiljøsaker
Bokmål Heftet
Opplæringsloven § 9 A-5
Bokmål Heftet
Personvern, taushetsplikt og meldeplikt
Regelverk for skolen
Bokmål Heftet
Håndbok for lærere
Grunnskolen
Bokmål Heftet
Aktivitetsplikten i praksis
Bokmål Heftet
Enkeltvedtak
Saksbehandlingsregler for elevsaker i skolen. Maler og sjekklister
Bokmål Heftet