Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Folkehelse og livsmestring
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
189,-

Folkehelse og livsmestring
Tanker, følelser og relasjoner

I overordnet del av læreplanverket står det under det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring at det å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører under dette temaet. Denne boka handler om hjernens betydning for å forstå og håndtere følelser. Den tar også for seg hvordan følelsene påvirker oss i livet, og hvordan trygghet og positive relasjoner fremmer sunn vekst. En skole som tar denne kunnskapen på alvor, er med på å bygge god folkehelse og livsmestring hos elevene.


I boka presenteres blant annet modellene «Den tredelte hjernen» og «Toleransevinduet». Dette er modeller som gir større innsikt i hva som styrer tankene, sansene og følelsene våre. De kan hjelpe oss med å gjøre det tverrfaglige temaet til en naturlig del av skolehverdagen. Skolen har lang tradisjon for å jobbe med helsefremmende tiltak, og ingen annen samfunnsarena har større forutsetning for å lykkes. Læreres spisskompetanse på å skape trygge, varme relasjoner med barn og unge, er kjernen i det som fremmer sunn utvikling.


Hovedmålgruppen er lærere i grunnskolen og videregående opplæring.

Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788283721850
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
76
Folkehelse og livsmestring