Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Karen Ringereide

Karen Elise Ringereide er lektor med opprykk og har master i pedagogikk med spesialpedagogisk fordypning. Hun har arbeidet mange år i skolen, både på barne- og ungdoms trinnet og i videregående opplæring, både som kontaktlæ rer og sosiallærer. I tillegg har hun i mange år har vært veileder for lærerstudenter. Hun har vært med på å utvikle flere skoleprosjekt, for eksempel; LINK, livsmestring i norske klasserom.

Bøker av Karen Ringereide