Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Annlaug Oddrun Sunde Bragdø

Annlaug Bragdø er ansatt som fagansvarlig i Lindesneslosen og Oppfølgingstjenesten ved Mandal videregående skole, der arbeidsområdet i hovedsak er inkludering av ungdom i skole og arbeid. De siste ti årene har hun vært kursholder og foreleser innenfor fagfeltet inkludering ved blant annet OsloMet – storbyuniversitetet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. Hun har sin grunnutdannelse som vernepleier med videreutdanning innen veiledning og supported employment.

Bøker av Annlaug Oddrun Sunde Bragdø