Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Hildegunn Fandrem

Hildegunn Fandrem er professor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har tatt sin doktorgrad på sosial og emosjonell tilpasning hos innvandrerungdom. Hun forsker, veileder og foreleser om innvandrere generelt, og depresjon, mobbing, identitet og tilhørighet blant innvandrerungdom spesielt.

Bøker av Hildegunn Fandrem