Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

E-bok

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
0,-

Hvordan arbeide med elevmangfold? (Open Access)

Hvordan kan man skape en bedre skole for en mangfoldig elevgruppe? Denne boka bidrar med flerfaglige perspektiver på dette spørsmålet. Bokas utgangspunkt er at elevmangfoldet, som gjør seg gjeldende i alle fag og på tvers av fag i skolehverdagen, er både en realitet, en ressurs og en utfordring. De ulike kapitlene i boka bidrar til å forstå konsekvensene av elevmangfold samt utfordringene mangfoldet reiser. Boka gir eksempler på måter å arbeide med elevmangfold på, og kapitlene omfatter både teoretiske og empiriske aspekter ved mangfold og inkludering i utdanningsfeltet. 

De som arbeider i skolen, de som utdanner lærere, og de som forsker på skolen, har en felles oppgave i å bidra til at den mangfoldige elevgruppen kan få en bedre skole. For å lykkes med det trenger vi forskningsbasert kunnskap. Hvordan arbeide med elevmangfold? vil derfor være nyttig for praktikere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere.

Bidragsyterne i boka er alle medlemmer av det tverrfaglige programområdet «Mangfold inkludering og utdanning» og knyttet til UNESCO Chair ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger, i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. I tillegg bidrar Peder Haug, professor emeritus ved Høgskulen i Volda, med et oppsummerende kapittel der ulike perspektiver på inkludering belyses og knyttes sammen med mangfold.

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245040180
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
269
Hvordan arbeide med elevmangfold? (Open Access)