Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

May Helen Austad

May Helen Austad er prosjektleder for Vil og Kan, et prosjekt som skal utvikle arbeidslivsfaget på ungdomstrinnet i Lindesnes kommune basert på erfaringer fra Lindesneslosens metodikk for inkludering av ungdom i skole og arbeidsliv. I denne forbindelse tar hun en doktorgrad i pedagogikk ved Universi tetet i Agder. Hun har flere års erfaring fra Lindes- neslosen og som foreleser og kursholder innenfor fagfeltet inkluderingskompetanse. Hun har grunnutdannelse som pedagog med videreutdanning innen spesialpedagogikk og karriereveiledning.

Bøker av May Helen Austad