Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Tone Evensen

Tone Evensen er lærer på grunnskole for voksne og deler dagen med 16 gutter mellom 15 og 18 år. De lærer norsk og hun lærer pashto og dari. Målet hennes har alltid vært å bidra til best mulig læringsutbytte for alle elever. Hun ser på hver elev som en ressurs i klasserommet og gjør sitt beste for å lære hver og en av dem å kjenne. De siste 3 årene har hun jobbet på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Der har hun jobbet med å utvikle læringsressurser og holdt en rekke kurs for lærere og skoleledere rundt om i Norge.Tone driver bloggen «Glimt fra et flerspråklig klasserom»:https://utenenrodtraad.com/author/toneve/

Bøker av Tone Evensen