Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Minoritetsspråklige i skolen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
209,-

Minoritetsspråklige i skolen
Regelverk, læring og relasjoner

Et godt opplæringstilbud for de minoritetsspråklige elevene handler om å tilby god opplæring i fag, sikre at alle får innfridd rettighetene sine, og skape gode og inkluderende læringsmiljøer. 


Vi må
  • kjenne innholdet i lover og regelverk
  • sørge for en inkluderende språkopplæring
  • sørge for tilpasset opplæring, inkludering og samhandling
  • sørge for god foreldreinvolvering

I dette heftet har vi samlet informasjon om lover og retningslinjer som er relevant for alle som jobber med minoritetsspråklige elever i grunnskolen, videregående opplæring og i voksenopplæringen. Heftet bygger på opplæringsloven, rundskriv, stortingsmeldinger, offentlige rapporter og veiledninger.

Forfattere:
ISBN:
9788283721010
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
112
Minoritetsspråklige i skolen