Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Ikke i ordinært salg
239,-

Heste- og dyrefag vg2
Læremiddel for programfag i vg2 heste- og dyrefag

Heste- og dyrefag vg2 er et læreverk fra Fagbokforlaget som dekker læreplanen for heste- og dyrefag vg2, det vil si programfagene dyrelære og aktivitet og drift og entreprenørskap.

Nettressursen har en knapp der du kan velge mellom bokmålsversjon og nynorskversjon. Ressursen inneholder:

  • selve læreverket, som følger begge bøkenes struktur
  • undervisningsfilmer
  • fagbegrepsdatabase med 250 forklarte fagbegreper
  • repetisjons- og dybdeoppgaver 
  • digitale oppgaver
  • skriveverktøy tilpasset faget

Nettressursen tar for seg begge programfag: 

  • Dyrelære og aktivitet: dyrevelferd, generell håndtering av dyr, læringsteori, konkrete teknikker for trening av de forskjellige dyreartene og spesifikk vekt på hest og hund. Det inneholder også utdypende kunnskap om dyrebiologi, adferdslære og ernæring. 
  • Drift og entreprenørskap: planlegging, oppsett og drift av dyreanlegg, entreprenørskap, økonomi, lovverk for dyrehold og drift av dyreanlegg

Det er også utarbeidet to bøker for de to programfagene, som følger samme struktur som i nettressursen:

  • Dyrelære og aktivitet (finnes også som brettbok med innlest lyd)
  • Drift og enteprenørskap (finnes også som brettbok med innlest lyd)

Verket er rikt illustrert både i bok og på nett, og teksten er lett å lese. 

Rebekka Brandtzæg Morset er lektor i historie og har mastergrad om bruk av hest i Norge. Hun har jobbet som lærer i videregående skole siden 2013 innenfor heste- og dyrefaget, og har erfaring fra ulike naturbruksskoler. Hun er utdannet atferdskonsulent ved Universitetet i Ås, og har over ti års erfaring som hundeinstruktør og atferdskonsulent ved Trondheim Hundeskole. Hun er også instruktør innenfor belønningsbasert pleie og håndteringstrening. Rebekka er oppvokst på et ridesenter og har konkurrert aktivt med islandshest siden hun var ung. Hun er utdannet rideinstruktør og har jobbet på ulike staller i Tyskland, USA og Island. Hun har mange års erfaring med alt fra temming av unghester til trening av konkurransehester. Hun har vært sensor for sentralgitt eksamen i faget i flere år, og vært med i oppgavenemda for å utvikle sentralgitt eksamen i faget.

Ida Meyer vokste opp i forskjellige land i Østen, og i USA. Hun har hatt stor interesse for dyr hele livet, og har erfaring med mange ulike dyrearter. Hun tok en bachelorgrad innen hestesport ved Warwickshire College i England, og ble kvalifisert som rideinstruktør i sprang og dressur gjennom lærlingprogrammet til The British Horse Society. Hun har en mastergrad i hestevitenskap med fokus på dyrevelferd og læringsteori ved Edinburgh University. Ida har Praktisk-pedagogisk utdanning fra NMBU på Ås, med spesialisering innen naturbruk. Hun jobbet fulltid som rideintruktør fram til hun begynte å jobbe i videregående skole med heste- og dyrefag i 2014. Hun er også kvalifisert som hundeinstruktør og holder kurs på fritiden. Hun har ekstra studiepoeng i vurdering, og hun har vært sensor for sentralgitt eksamen for privatister i heste- og dyrefag. Hun er leder i prøvenemnden for dyrefag i Møre og Romsdal, og er i tillegg freelancekunstner.Forfattere:
ISBN:
9788211046796
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Heste- og dyrefag vg2
Trinn:
VG2
Heste- og dyrefag vg2